Expertmyndighet varnar: arbetslösheten riskerar stiga

Publicerat av Carl Göransson

Trots att Sverige befinner sig mitt i en stark högkonjunktur riskerar arbetslösheten snart att stiga. Det gäller i synnerhet för grupper som står långt från arbetsmarknaden. Det konstaterar Konjunkturinstitutet i sin senaste prognos.

Enligt Konjunkturinstitutet är Sverige är mitt inne i en stark högkonjunktur och arbetslösheten beräknas sjunka till låga 6,3 procent 2017. Därefter bedömer myndigheten att arbetslösheten ökar i takt med att fler nyanlända räknas till arbetskraften.

– Vi har en väldigt tudelad arbetsmarknad. För inrikes födda tror jag vi kommer ned i historiskt sett ganska låga arbetslöshetstal. Den totala arbetslösheten färgas av en väldigt höga nivåer bland utrikes födda. Ska man få ned arbetslösheten för just den gruppen måste fler åtgärder vidtas, säger Mats Dillén, generaldirektör på Konjunkturinstitutet, i en kommentar i till Dagens Industri.

Bland annat föreslår Dillén utbildningsinsatser och olika subventionerade anställningsformer. Han anser även att lönestrukturerna måste ses över.

– Arbetsmarknadens parter bör också fundera kring lönestrukturerna. För att det inte ska vara för dyrt att anställa personer med låg utbildningsnivå och liten erfarenhet av svensk arbetsmarknad, avslutar Mats Dillén.

Prognosen återfinns här .

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2016-06-23 - 16:02  #Senaste nytt