EU överens om utstationeringsdirektivet

Publicerat av Stina Bengtsson

Natten till torsdagen kom EU-parlamentet, EU-kommissionen och EU:s ministerråd fram till en uppgörelse kring det så kallade utstationeringsdirektivet. Uppgörelsen går i korthet ut på att utstationerade arbetare, det vill säga de som för en period via sitt företag arbetar i annat land än sitt hemland ska ha samma villkor som gäller i det landet. I uppgörelsen ingår också en tidsgräns, som innebär att utstationeringen kan pågå i tolv månader med möjlighet till sex månaders förlängning.

Transportsektorn är undantagen uppgörelsen. Där pågår separata förhandlingar. Resultatet av dem ska sedan föras in de de nya reglerna.

För att utstationeringsdirektivet ska börja gälla krävs beslut i Europaparlamentet, ett beslut som i praktiken kan ses som en ren formalitet, i och med den överenskommelse som nu är gjord.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-03-01 - 19:47  #Politik #Kollektivavtal