Etableringsanställningar kan försenas av EU

Fack och arbetsgivare håller på att förhandla med regeringen om så kallade etableringsanställningar, vilket Arbetsmarknadsnytt tidigare har rapporterat om. Målet är en uppgörelse som kortar tiden för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Men arbetet, som väntas vara klart i februari, kan dra ut på tiden, rapporterar Arbetet. Anledningen är förändringarna kan kräva en anmälan till EU-kommissionen.

– Om man nu anser att det här faller in under statsstödsreglerna, vilket jag inte anser att det gör, då måste systemet godkännas av kommissionen, säger Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen, till Arbetet.

Han är dock inte orolig för att kommissionen skulle ge ett negativt besked.

– Det tror jag ingen är orolig för. Men det finns en möjlighet för enskilda bolag att vända sig till kommissionen om de anser att Sverige brutit mot reglerna. Det skulle naturligtvis innebära fördröjningar, säger han.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson tror att det kommer krävas en anmälan till EU.

– Gör man en satsning som riktar sig till företag som har kollektivavtal måste man anmäla det som ett undantag. Historiskt så har det tagit lång tid. Men om arbetsgivarna, arbetstagarsidan och staten är överens borde det gå snabbare. Vi har en väldigt bra dialog mellan parterna så jag tror vi kommer lösa ut det bra, säger han till Arbetet.

Publicerad av Redaktör den 2018-02-01 - 22:35  #Etableringsanställningar #Senaste nytt