"Deras metoder ren maffiaverksamhet"

Publicerat av Daniel Mellwing

Svenska småföretagare har inte mycket att sätta emot när fackförbunden vill tvinga på dem kollektivavtal, enligt en kommande rapport från Timbro som DI tagit del av. Under åren 2006 och 2013 gjordes 166 varsel om stridsåtgärder med krav på att avtal skulle tecknas, vilket ledde till 141 nya kollektivavtal. 110 av dessa skrevs på enbart på grund av varslet, enligt rapporten. De 49 fallen av stridsåtgärder resulterade i 31 nya avtal.

– Det är framför allt flera av LO-förbunden som gravt missbrukar sin makt på arbetsmarknaden. Många gånger liknar deras metoder en ren maffiaverksamhet. Det är uppenbart att deras inflytande över svensk arbetsmarknad måste minska, säger Siri Steijer, Timbros programansvarige för arbetsmarknadsfrågor, till DI.

Även branschorganisationen Företagarna anser att situationen är problematisk.

– Vi har en grundläggande idé om att det ska vara frivilligt att teckna kollektivavtal, men det är beklagligt att det inte fungerar så i praktiken, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna, till DI.

”Det känns som maffian med sin beskyddarverksamhet”, säger en företagare till DI.

Anders Ferbe, IF Metalls ordförande, kommenterar att man inte ska pådyvla något från förbundets håll, utan att det är upp till företagen att ansluta sig.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2016-10-21 - 21:12  #Senaste nytt #Kollektivavtal