Calmfors kritiserar etableringsjobben

Nyligen enades fack och arbetsgivare om formerna för en ny anställningsform som ska göra det billigare och enklare att anställa nyanlända och långtidsarbetslösa. Men Lars Calmfors, ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet, är inte särskilt glad över förslaget om de så kallade etableringsjobben. Han anser att arbetsgivarna har missat en historisk chans.

– De har eftersträvat en permanent förändring av lönebildningen för enkla jobb. Den har de inte fått. De har gjort det i utbyte mot en mycket stor statlig subvention, säger han till Dagens Industri, DI.

– De verkar ha gett upp tanken på att det behövs nya typer av permanenta enkla jobb, fortsätter han.

Och facket verkar inte ha gjort någon större eftergift, påpekar han.

– Arbetstagarsidan tycks inte ha gett upp någonting, säger han.

Lars Calmfors är tydlig med vad han tycker behövs i det här läget.

– Ska vi få in svaga grupper i stor omfattning utan att det blir orimligt dyrt för staten är det svårt att undvika permanent lägre löner för nya typer av enkla jobb, säger han till tidningen.

Publicerad av Redaktör den 2017-12-11 - 22:32  #Senaste nytt #Integration