Calmfors: Ingångslönerna måste ner

Publicerat av Carl Göransson

Det finns i dag stora skillnader i sysselsättningsgrad mellan olika grupper i Sverige, där framförallt många lågutbildade och invandrare saknar jobb. Det skriver Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi, i Dagens Nyheter.

Enligt Lars Calmfors beror svårigheterna för unga, lågutbildade och invandrare att få arbete på flera faktorer: dels bidrar den tekniska utvecklingen till att kraven på arbetskraften ökar, dels att många enklare jobb har flyttats utomlands till följd av höga lönekostnader. För att ge fler människor möjlighet till jobb anser Calmfors att ingångslönerna måste sänkas.

Samtidigt riktar han skarp kritik mot vänstern. Enligt honom kommer flera debattörer med oseriösa påhopp där de ifrågasätter motiven bakom sänkta ingångslöner istället för att försöka hjälpa fler att få ett arbete. Calmfors skriver att han bemötts med motargument som att motivet bakom sänkta ingångslöner skulle vara att få en ”svärm av uppassare” och inte att sänka arbetslösheten.

Samtidigt poängterar Calmfors att det är viktigt att förslagen som ska öka chanserna att komma in på arbetsmarknaden formuleras på rätt sätt. Detta för att se till att lönerna inte sänks för personer som ändå skulle få ett jobb. Debatten bör handla om sakfrågan och där visar de flesta forskningsrapporter att höga trösklar ger färre jobb, avslutar Calmfors.

Artikeln återfinns här .

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2016-03-02 - 18:59  #Senaste nytt