Bröms: ”Ingen vill sänka er löner”

Publicerat av Carl Göransson

Svenskt Näringsliv vill inte sänka arbetande människors löner – det är ett helt grundlöst påstående. Det säger Annika Bröms, Regionchef för Svenskt Näringsliv i Stockholm i ett debattinlägg om ingångslöner.

I ett tidigare inlägg hävdar företrädare för fackförbundet Unionen att Svenskt Näringsliv vill sänka lönerna för människor som arbetar. Detta avvisar Bröms och understryker att påståendet är felaktigt. ”Däremot vill vi sänka ingångslönerna vilket skulle göra det lättare för fler människor att få ett arbete. Detta gäller inte minst nyanlända flyktingar och andra personer som står långt ifrån arbetsmarknaden” säger Annika Bröms .

”En genomgång av forskningen på området visar att lägre ingångslöner inte leder till sänkta löner generellt. De allra flesta som börjar jobba för ingångslön gör lönekarriär och tjänar mer efter några år mer. Vi anser att fler måste få den chansen”, avslutar Bröms.

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2016-03-16 - 17:20  #Senaste nytt