Brexit oroar näringslivsprofilerna

Publicerat av Carl Göransson

Med knapp marginal röstade britterna för ett utträde ur EU. Utfallet oroar flera näringslivsprofiler som pekar på att ett brittiskt utträde ur EU kan få långtgående konsekvenser.

– Storbritannien är vår fjärde största handelspartner och en stor ekonomisk och politisk spelare även utanför EU. En utträdesprocess riskerar att försämra förhållandet med såväl EU som dess medlemsstater. Sverige har all anledning att ha fortsatt goda relationer med Storbritannien, såväl bilateralt som på EU-nivå, säger Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv, och fortsätter:

– Nu är det viktigt att EU verkligen fokuserar på det som ger mervärde för medlemsstaterna så att inte fler följer Storbritanniens väg. Ett försvagat EU gör oss alla till förlorare, säger Carola Lemne.

Storbritanniens EU-utträde oroar även Swedbanks vd Birgitte Bonnesen.

– Sverige kommer framför allt att påverkas av en turbulent finansmarknad. Blir turbulensen på marknaderna stor kan centralbanker behöva agera gemensamt. Det skulle exempelvis kunna leda till en längre period av låga styrräntor, säger hon till Dagens industri.

Den amerikanska investeraren och näringslivsprofilen George Soros går steget längre i sin kritik mot Brexit.

”EU går mot ett oordnat sammanbrott som kommer att lämna Europa i ett tillstånd som är värre än om EU aldrig blivit skapat”, skriver han på Project Syndicate.

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2016-06-27 - 15:03  #Senaste nytt