Logo
Logo
Nyhet13 november 2017 - 15:11

Arbetslösheten fortsätter minska

Arbetslösheten minskar för både inrikes och utrikes födda. För inrikes födda är den nere på rekordlåga 3,9 procent, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande. Minskningen bland utrikes födda är liten, från 22,2 procent i september till 22,1 i oktober. Bland ungdomar har arbetslösheten sjunkit från 11,6 procent i oktober 2016 till 10,4 procent i oktober i år. Sammanlagt är drygt 360 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen.

- Vi har en mycket god arbetsmarknad, där jobben växer fram på bred front och det gynnar alla. Vi ser att allt fler kommer i arbete och att andelen arbetslösa sjunker bland både inrikes och utrikes födda. Samtidigt har vi haft en ökning av arbetskraften, många vill in på svensk arbetsmarknad, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Kort statistik kring arbetslöshet

Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2016.

• 7,4 procent var inskrivna som arbetslösa (7,6).* Sammanlagt 360 661 personer (361 363) varav 58 816 inom etablering (54 150).

• 10,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,6).* Sammanlagt 54 630 ungdomar (60 769) varav 11 064 inom etablering (9 519).

• 190 819 personer var öppet arbetslösa (189 955) varav 36 498 inom etablering (35 168).

• 169 842 personer deltog i program med aktivitetsstöd (171 408) varav 22 318 inom etablering (18 982).

• 26 691 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (26 521) varav 1 502 inom etablering (2 805).

• 37 132 personer fick arbete (37 454) varav 2 008 inom etablering (1 174).

• 6,5 procent av de inskrivna arbetslösa övergick till arbete under månaden, enligt säsongsrensade trendvärden. Detta är i nivå med föregående månader.

• 3 588 personer varslades om uppsägning (3 347).

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i oktober 2017

#Arbetsförmedlingen#Arbetslöshet#Integration
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist