Arbetsgivarna säger nej till tvåårigt avtal

Publicerat av Carl Göransson

Fackförbund och arbetsgivare står långt ifrån varandra i avtalsförhandlingarna. Nu har medlare föreslagit ett tvåårigt avtal vilket arbetsgivarna säger nej till. Fackens krav är för höga säger de.

Fackens krav är så höga att vi inte är beredda att diskutera ett längre avtal än 12 månader. Vårt svar är att avtalsskissen inte kan ligga till grund för förhandlingarna, säger Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen i en kommentar till Arbetet .

Anders Weihe efterlyser nivåer som stärker industrins konkurrenskraft och vill att Teknikföretagens analys som tar den internationella konjunkturen i beaktning ska ligga till grund för förhandlingarna.

Fackförbundet IF Metall ser dock annorlunda på frågan.

-   Vi kan diskutera ett tvåårigt avtal under förutsättning att det innehåller reallöneökningar, avsättning till delpension och tillfredställande lösningar på frågorna om jämställdhet och arbetsmiljö, avslutar Anders Ferbe, IF Metall.

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2016-03-09 - 19:37  #Senaste nytt