Almega: två av tre är emot tvingande pensionsavsättning

Pensionsfrågor är viktiga frågor. Almega är beredd att avtala om en bra individuell flexpension, men medarbetarna måste få makten att själva bestämma om man vill göra en extra pensionsavsättning eller avstå. Det skriver Anna-Karin Hatt och Anne-Marie Fransson, vd respektive vice vd för Almega i en debattartikel i Piteå-Tidningen.

Nu vill Almega reda ut vad som är sant och vad som är falskt i debatten om flexpensioner. Almega avfärdar Unionen och Sveriges Ingenjörers argument att arbetsgivarorganisationen inte skulle bry sig om medarbetarnas pension. Det är medarbetarna själva som ska bestämma om de vill göra en avsättning för att kunna ta ut flexpension senare i livet.

”Facken verkar inte tro att deras egna medlemmar vare sig kan eller vill välja själva. Vår erfarenhet är den motsatta”, skriver Anna-Karin Hatt och Anne-Marie Fransson.

Enligt en undersökning som Novus har gjort vill två av tre vill bestämma själv om man vill göra en avsättning för flexpension, endast var femte vill ha en tvingande modell. Fackens krav på tvingande flexpension går stick i stäv med utvecklingen att göra kollektivavtalen mer attraktiva för både medarbetare och företag, skriver de.

Publicerad av Redaktör den 2016-04-14 - 18:45  #Senaste nytt