Almega: Facken väljer konflikt framför dialog

Publicerat av Carl Göransson

Almega står redo att förhandla om flexpensionerna. Trots det väljer facken konflikt framför dialog. Det skriver Almegas vd Anna-Karin Hatt på Aftonbladet debatt.

Efter att förhandlingarna mellan Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega avstannat har de båda fackförbundet valt att varsla om stridsåtgärder. Enligt Anna-Karin Hatt väljer facken konflikt framför förhandling, trots att Almega flyttat sin position och är villiga att fortsätta förhandla. Det skriver hon i en debattartikel .

”Almega har inte tvingat fram ett varsel. I varje förhandling är det först när båda parter börjar röra sig från sina utgångspositioner, och är villiga att göra eftergifter, som det finns förutsättningar att komma fram till en verklig kompromiss och en överenskommelse som båda parter kan acceptera. Tyvärr valde Unionen och Sveriges Ingenjörer redan före påsk att lämna förhandlingsbordet, och väljer nu konfliktvägen.”

Om parterna inte når en överenskommelse blir stridsåtgärderna ett faktum måndagen den 18 april klockan 12.00. Sammanlagt omfattas 10 000 arbetstagare. Anna-Karin Hatt hyser dock en förhoppning om parterna ska kunna komma överens innan en strejk bryter ut.

”Vi har i Sverige en lång tradition av att hantera viktiga och långsiktiga frågor som pensionsfrågor i konstruktiv anda vid förhandlingsbordet. Den principen vill Almega fortsätta slå vakt om. Vår inriktning är fortsatt att kunna lösa denna fråga vid förhandlingsbordet, på ett sätt som är bra för tjänsteföretagen och deras medarbetare”, avslutar hon.

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2016-04-07 - 14:48  #Senaste nytt