120 000 industrijobb har försvunnit

Publicerat av Daniel Mellwing

Svensk industri går väldigt bra vilket bör ge utrymme för löneökningar på 10 procent de kommande tre åren, menar Konjunkturinstitutet i sin senaste lönebildningsrapport. Men företrädare för arbetsgivarorganisationerna IKEM och Livsmedelsföretagen betonar att något uppenbarligen saknas i Konjunkturinstitutets analyser.

”Omsättning, exportandelar, produktionsvolymer och förädlingsvärden är alltsedan 2009 fortfarande långt från önskvärda nivåer, ofta till och med under förkrisnivåerna”, skriver de i en debattartikel på DI.

Enligt KI:s ekonomer har de höga arbetskraftskostnaderna i Sverige inte utgjort något större hot mot industrins konkurrenskraft. Den enkla förklaringen till detta är personalneddragningar på runt 120 000 industritjänster de senaste tio åren, enligt arbetsgivarorganisationerna, som nu vill se en långsammare löneökningstakt.

”Det vill säga genom att årligen plocka bort 12 000 industriarbetare har industrin lyckats hålla arbetskraftskostnaderna på en hanterlig nivå. Dessa kraftiga åtgärder till trots har industrin nätt och jämnt hållit näsan över vattenytan”, skriver de på DI.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2016-10-25 - 19:34  #Avtalsrörelse #Senaste nytt #Konjunktur