Ann_header
Foto: LEIF R JANSSON / TT

Entreprenörskap går på sparlåga

Publicerat av Carl Göransson

Den politiska osäkerheten om vinster i välfärden och avdrag för hushållsnära tjänster är en möjlig förklaring till att andelen entreprenörer i den svenska befolkningen sjönk förra året. Det framgår av den svenska delen av rapporten Global Entrepreneurship Monitor, GEM.

GEM är den största studien i världen som möjliggör internationella jämförelser av entreprenörskap. Studien är omfattande med ett representativt urval på drygt 200 000 respondenter från 73 länder. Sverige har sedan mitten på 2000-talet ökat sin andel entreprenörer i befolkningen men förra året bröts den uppåtgående trenden i entreprenörskap.

Enligt GEM:s definition av entreprenörskap sjönk den svenska andelen från 8,2 procent 2013 till 6,7 procent 2014. Mellan dessa år föll således Sverige från plats 10 till plats 18 bland de 29 jämförbara länder som karaktäriseras som innovationsdrivna. Framför allt nyskapandet av företag är oroväckande lågt.

Den svenska nedgången med 1,5 procentenheter 2014 är särskilt anmärkningsvärd ur ett internationellt perspektiv. Nedgången under förra året är större än i något annat land och i många länder har andelen entreprenörer istället ökat. Tappet i svenskt entreprenörskap drivs främst av ett kraftigt fall i andelen entreprenörer bland kvinnor. Närmare 40 procent färre kvinnor var entreprenörer 2014 jämfört med året dessförinnan. I Sverige går det färre kvinnor per manlig entreprenör än i flertalet jämförbara länder.

GEM-rapporten visar även att nedgången i svenskt entreprenörskap främst drabbat konsumentnära tjänster. Rapportförfattarna beskriver detta entreprenörskap som det minst utbildningsintensiva och en möjlig väg för något svagare grupper att etablera ett eget företagande. Diskussionen kring RUT- och ROT-avdragens framtida existens har sannolikt påverkat benägenheten att starta företag inom denna bransch.

Jämfört med övriga länder utmärker sig Sverige genom att ha en stor andel av befolkningen (70 procent) som anser sig se goda entreprenöriella affärsmöjligheter, men att få (35 procent) anser sig ha kunskapen att starta och driva ett företag. I USA råder det omvända förhållandet. Svenska entreprenörer har även relativt lågt ställda tillväxtambitioner i termer av sysselsättning. Genom att ge bättre förutsättningar och incitament för människor att kommersialisera sina upplevda affärsmöjligheter skulle entreprenörskapet kunna öka och färre goda idéer gå förlorade.

Resultaten i GEM indikerar således att osäkerheten om framtida spelregler inte bara påverkar existerande företag utan även incitamenten att skapa nya företag. Goda och stabila förutsättningar för människor att omvandla affärsmöjligheter till livskraftiga företag är därmed grundläggande för ett dynamiskt svenskt näringsliv.

 

Ann Öberg

Chefekonom, Svenskt Näringsliv 

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2015-06-11 - 18:14