JF-header

En budget för minskad sysselsättning

Publicerat av Carl Göransson

Regeringens mål är att nå EU:s lägsta arbetslöshet till 2020. I budgetpropositionen förutspås att arbetslösheten sänks i takt med att konjunkturen stärks. Trots att regeringen har en optimistisk syn på utvecklingen så sjunker inte arbetslösheten till mer än 6,2 procent. 

Då ska man ha klart för sig att redan idag har Tyskland en arbetslöshet som ligger under fem procent. En fortsatt positiv konjunkturutveckling i Europa kommer så klart att påverka inte bara Sverige utan även Tyskland och de andra europeiska länderna.

Regeringen för fram att konjunkturen och regeringens politik tillsammans kommer att öka sysselsättningen med 150 000 de närmaste två åren. Sanningen är att den effekten bara består av konjunktur. Den ekonomiska politik som är regeringens eget bidrag vid sidan av konjunkturen, har tvärtom en negativ effekt på sysselsättningen. Enligt Konjunkturinstitutet minskar regeringens åtgärder sysselsättningen med 15 000 – 20 000 jobb.

Vi vet att höjda marginalskatter, höjda arbetsgivaravgifter och höjd a-kassa minskar sysselsättningen. Det vet Finansdepartementet också, man är bara inte så sugna på att redovisa det öppet. Med den politik som hittills har presenterats tyder inget på att man kommer att uppnå arbetslöshetsmålet.

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2015-09-23 - 20:12