Ledare

Viktiga slutsatser om lönestrukturen i KI:s lönebildningsrapport

Igår presenterade Konjunkturinstitutet sin årliga lönebildningsrapport. Budskapet är tydligt: för att varaktigt sänka arbetslösheten behöver lägstalönerna hållas tillbaka. Nationalekonom Susanne Spector listar Konjunkturinstitutets viktigaste slutsat...

En budget för minskad sysselsättning

Regeringens mål är att nå EU:s lägsta arbetslöshet till 2020. I budgetpropositionen förutspås att arbetslösheten sänks i takt med att konjunkturen stärks. Trots att regeringen har en optimistisk syn på utvecklingen så sjunker inte arbetslösheten till...

Nu är huggsexan igång

Nu trappas tonen upp inför avtalsrörelsen. Senast ut är Kommunal som hotar att spräcka LO:s samordning om inte undersköterskorna får mer än andra. Men det är inte bara Kommunal som är aktiva.

Entreprenörskap går på sparlåga

Den politiska osäkerheten om vinster i välfärden och avdrag för hushållsnära tjänster är en möjlig förklaring till att andelen entreprenörer i den svenska befolkningen sjönk förra året. Det framgår av den svenska delen av rapporten Global Entrepreneu...

LO:s recept för lägre arbetslöshet håller inte

LO har presenterat en rapport om hur full sysselsättning ska uppnås. Risken är stor att merparten av de strukturåtgärder som LO föreslår snarast leder till högre arbetslöshet.

Jobbpolitik på tomgång

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) lanserar nu regeringens hårt kritiserade jobbpolitik. För att nå målet om lägst arbetslöshet i EU år 2020 krävs 430 000 nya jobb. Hur går det med regeringens jobbmål? Det räcker med att slå upp regeringens eg...

Kommunal hycklar om löneproblem de själva skapat

Kommunals lönepolitik har medfört en sammanpressad lönestruktur där arbetstagarna inte får ersättning efter prestation. När Kommunal nu anklagar arbetsgivarna för strukturell lönediskriminering av kvinnor och kräver kraftiga löneökningar gör Kommunal...

Perspektiv på lönedebatten

Edel Karlsson Håål, Svenskt Näringslivs lönepolitiska expert, ger sitt perspektiv på årets Almedalsvecka.