Från myndigheter kommer krångel. Det tycker företagare i både stad och land, menar krönikören Eva Cooper. Hon ger också en rejäl känga till näringsminister Ibrahim Baylan, som hon anser inte ser företagen utanför de större städerna.

När det norrbottniska näringslivet är upprört dundrar det i gruvorna så det hörs i hela landet. Och det gör det just nu. Det har näringsminister Ibrahim Baylan fått erfara, nu är hans smekmånad över.

Långa myndighetsprocesser med dålig insyn och osäker utgång präglar både ansökningar om nya tillstånd och omprövning av befintlig verksamhet inom gruvindustrin. Ärenden bollas mellan myndigheter utan slutgiltigt besked. ”Vi kan inte utesluta att någon av våra gruvor förr eller senare tvingas stanna upp för att vi fastnat i regelverket”, säger LKAB:s vd Jan Moström till Dagens Industri.

Och det är just typiskt att det är regelkrånglet som hotar gruvindustrin. Regelkrångel fäller nämligen krokben både här och där. Och det är också det bakomliggande syftet bakom den turné näringsminister som Ibrahim Baylan har varit ute på runt om i Sverige.

Regelkrångel fäller krokben både här och där.

Nu har det förvisso varit en rätt begränsad turné. Som enda ort norr om Stockholm har Baylan besökt Umeå. Umeå! Den stad där Ibrahim Baylan inledde sin politiska karriär och som han förmodligen känner till ganska väl. Genom att besöka orter som Stockholm, Eskilstuna, Karlstad, Umeå och Malmö anser han att han får en bred bild av regelkrånglet och behovet av förenklingar.

Men det är ju bara i en del av landet. Och bara hyfsat stora städer.

Vi kan ju istället ta exemplet Kårböle i Hälsingland. Om du pratar med en företagare där så får du bilden av en helt annan typ av trassel.

I en intervju fPlus som publicerades i veckan säger Ibrahim Baylan att det verkar som att en låg grad av digitalisering hos myndigheter är ett problemområde. Men när myndigheterna befinner sig oerhört långt bort från människorna på glesbygden kan digitaliseringen vara ett problemområde i sig.  

Det behöver inte vara enbart positivt att myndigheternas digitaliseringsresa går i en rasande fart. För att det ska fungera krävs det fungerande och garanterad digital infrastruktur. Där är vi inte i dag. Tyvärr utgår allt för stor del av politiken från en urban stadsmiljö vilket riskerar att stjälpa företagsamma människor som finns på landsbygden. Det många i städerna glömmer bort är att mobilnätet fortfarande inte är tillfredsställande utbyggt överallt och att det tar tid att säkra digital tillgänglighet över hela Sverige.

Tyvärr utgår allt för stor del av politiken från en urban stadsmiljö vilket riskerar att stjälpa företagsamma människor som finns på landsbygden.

En landsomfattande regelresa måste därför omfatta annat än residensstäderna. Vidga vyerna från Umeå, Ibrahim Baylan!  

Något som är gemensamt, oavsett om du driver företag i Kårböle eller Stockholm, är dock inställningen att från myndigheter kan det förväntas krångel. Myndigheterna är så klart själva skyldiga till att det har blivit så, men i olika grad. Ett allt större problem på senare år kommer från länsstyrelserna.

När Sveriges regioner fick uppdrag att arbeta med regional utveckling jämte sjukvård, kultur och infrastruktur, flyttades det uppdraget från länsstyrelserna. Kvar hos dem blev enbart myndighetsutövandet som många i dag uppfattar som fyrkantigt hanterat. Och det inte enbart näringslivet, samma signaler kommer från kommunala tjänstemän och politiker. Länsstyrelserna tycks ha tappat ett analysfilter – vad innebär den här tolkningen av lagen för jobben, för tillväxten, för utvecklingen?

Regelkrångel riskerar både jobben och tillväxten i Sverige. Riktlinjerna för ärendehantering hos myndigheter måste bli både tydligare och enklare. Målet med regelkrångelresan är förstås att få bukt med krångel och onödig administration för företagare, något som Ibrahim Baylan inte är den första att försöka. Löften har kommit både från socialdemokrater och centerpartister i tidigare regeringar, utan resultat. Ibrahim Baylans har sagt att han först ska lyssna och sedan återkomma ”när det gäller antal regler eller tillämpningen av dessa”.

Jag hoppas det inte dröjer för länge. För under tiden sjunker vi allt djupare i regelträsket, medan andra länder minskar regelbördan. Krångel hämmar utvecklingen av näringsliv och arbetsmarknad. Det är inte bara gruvorna som kan dundra om det.

Eva Cooper

Publicerad av Eva Cooper den 2019-11-27 - 11:31  #Politik #Krönika