Logo
Logo
Stig-Björn Ljunggren

Krönika 4 november 2015av Stig-Björn Ljunggren

Vad Karl Marx kan lära oss

Det är väl antagligen inget styrketecken, men min förståelse av hur arbetsmarknaden fungerar kommer från Karl Marx. Denne gav en ideologisk traumatisering som jag försökt bearbeta och utveckla.

Stig-Bjorn2_header

Marx lärde att arbetskraft är något vi säljer, att arbetsmarknaden handlar om köpare och en säljare som försöker komma överens om ett pris.

Därför är det också falskt att prata om ”arbetsgivare” och ”arbetstagare”. Utan förhållandet återspeglas bäst med beteckningarna ”arbetsköpare” och ”arbetskraftssäljare”. Då begriper vi också att exempelvis politik inte kan riktas in på att folk ska ”få” jobb, utan att säljare ska göras attraktiva och köpare förmås tro på en ljus framtid.

Således är det bra för arbetskraftssäljarna om det inte är för många ute på marknaden. Vi ska därför se fackföreningarna som en kartell – ett försök att hushålla med utbudet av arbetskraft – för att det inte ska bli för billigt.

Det är samma logik som gör att smörtillverkarna helst samverkar för att hålla priset uppe. Eller asfaltsproducenterna. Ingen vill ha för många rivaler.

Ur detta kan vi också härleda att fackföreningarna inte främst är en variant Lutherhjälpen, en organisation som folk ansluter sig till av solidaritetsskäl, utan grunden för medlemskap är självbevarelsedrift.

Egentligen kan vi säga att organisationerna på arbetsmarknaden – såväl på köpar- som säljarsidan – finns till därför att folk är upplysta egoister. Inte självutplånande altruister.

Denna insikt kan i sin tur härledas till en ännu viktigare slutsats, nämligen att grunden för arbetsmarknaden är att folk har rätt till sig själva och sin kropp – och därför även äger den arbetskraft de kan prestera. Tvång att arbeta för någon annan är slaveri.

Något annat som Karl Marx pådyvlade mig var att ekonomin inte är ett nollsummespel. Om arbetaren försökte ta ut för mycket i lön riskerar jobbet att försvinna, konkurreras ut eller ersättas med maskiner. Det gällde därför att vara strategisk i kampen om lönen.

Det krävs långsiktighet, inte nödvändigt att få ut så mycket lön som möjligt, utan bestämma hur överskottet ska användas, kanske utveckla arbetskraftens kompetens, förbättra arbetsmiljön och så vidare.

Marx lärde oss också att arbetaren under första delen av dagen jobbade ihop kostnaderna för sådant som maskiner, råvaror och energi; därefter drog in resurserna för egen överlevnad (mat, husrum, kläder, etc); medan sista delen av dagen gick till profiten, det som skulle ner i kapitalistens fickor.

Löneförhandlingarna handlade därför i grunden om vilken tid på eftermiddagen som arbetaren skulle övergå från att jobba till sin egen lön för att istället jobba åt kapitalägarna.

Det var konflikten om när denna tidpunkt på arbetsdagen skulle inträffa som kallades för ”klasskamp”.

Det var en tankefigur jag kände igen när jag fick höra talas om ”Skattefria Dagen”, alltså den tidpunkt på året när vi jobbat färdigt åt staten och levererat de skatter som krävdes av oss, för att istället jobba åt oss själva. Förr var den dagen någon gång i augusti, men tidpunkten har gradvis förskjutits en bit in i juli eftersom skatterna gradvis sänkts.

Således. Karl Marx kan fortfarande vara en inspirationskälla såvitt vi vägrar låta vår hjärna koagulera som en äggstanning.

Stig-Björn Ljunggren

Fil. dr. i statsvetenskap, författare och debattör med en bakgrund i socialdemokratin. Har regelbundet skrivit kolumner och krönikor för ett stort antal tidningar, bland annat Svenska Dagbladet och Arbetet, samt arbetat som ledarskribent på Östra Småland och Nyheterna. Idag ledarskribent på Sydöstran.

#Krönika
Stig-Björn Ljunggren
Publicerad avStig-Björn Ljunggrenden
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist