Logo
Logo
Mattias Svensson

Krönika 14 juni 2017av Mattias Svensson

Sverige behöver en egen Macron

Sverige har i likhet med Frankrike problem med höga kostnader, regleringar och utanförskap. Vi saknar dock än så länge en politisk ledare som sätter en liberaliserad arbetsmarknad högst på agendan, skriver Mattias Svensson i en krönika.

kronika-infargning

Frankrikes har ungefär dubbelt så hög arbetslöshet som Storbritannien och Tyskland och den ökar bland ungdomar. Ekonomin sackar och återhämtningen efter finanskrisen går trögt. En del talar rentav om Frankrike som ”Europas sjuke man”.

Organisationer som IMF och OECD har identifierat den hårt reglerade arbetsmarknaden som det största problemet. I korthet är problemen tre:

  • Kostnaden för arbetskraft är hög, främst på grund av den lagstadgade 35-timmarsveckan och höga skatter.
  • Marknaden är hårt reglerad, vilket leder till effektivitetsförluster och svårigheter att anpassa produktionen till ändrade förhållanden.
  • En stor del av de arbetslösa är lågutbildade och saknar därför kompetens för de lediga jobb som finns att söka.

Den nyvalde presidenten Emmanuel Macron tänker gå direkt på grundproblemet: Arbetsmarknaden behöver liberaliseras. Oavsett hur det går i parlamentsvalet tänker han lägga fram förslag om att det ska bli enklare för enskilda företag att förhandla med sina anställda om arbetstid och ersättning.

Motståndet är starkt, både bland radikala studenter och fackföreningar. Bara timmar efter att Macron valts intog de första demonstranterna Paris gator för att protestera.

”Macron backade inte utan stannade och tog den obekväma diskussionen.”

Att Macron inte räds sådana utmaningar visade han redan i valrörelsen. När han besökte en fabrik ägd av Whirlpool som kan komma att flyttas till Polen konfronterades Macron med arga arbetare. Ett svårt läge för den som försvarar globalisering och friare handel.

Macron backade inte utan stannade och tog den obekväma diskussionen. Han förklarade att fabriken skulle behöva lägga ner ändå om den inte kunde importera insatsvaror och sälja sina produkter på världsmarknaden. Sak samma för den närliggande fabrik tillhörande Procter & Gamble som exporterade 90 procent av sin produktion. Protektionism skyddar inte jobb, det är en lögn.

Macron har goda argument även för att reformera arbetsmarknaden. Frankrikes omfattande skydd för anställda, 35-timmarsvecka och rejäla kompensation för arbete utöver denna kan låta generöst, men skapar en polarisering mellan vad ekonomen Assar Lindbeck kallar insiders och outsiders – de som har sådana skyddade, välavlönade jobb som lagen stipulerar, och de som på grund av de höga trösklarna får svårare att komma in på arbetsmarknaden.

I Frankrike står allt fler ungdomar mellan 15-29 år utanför både arbetsmarknad och högre utbildning – en sjättedel jämfört med en sjundedel i OECD-området, och till skillnad från utvecklingen i andra rika länder ökar andelen i Frankrike. Även utrikes födda har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Precis som i Sverige finns ett betydande gap i sysselsättningsgraden mellan inrikes och utrikes födda, men i Frankrikes fall är sysselsättningen i båda fallen lägre.

Det finns således goda anledningar för oss i Sverige att följa Macrons reformer. Problemen med höga kostnader, regleringar och utanförskap finns också här. Vi saknar dock än så länge en politisk ledare som sätter liberaliserad arbetsmarknad högst på agendan.

Mattias Svensson

Författare och liberal debattör

#Krönika
Mattias Svensson
Publicerad avMattias Svenssonden
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist