Att socialdemokratin som i sin svenska historia alltid högst prioriterat önskan om maktinnehav skulle ”dra lärdom” av SD:s nationalistiska retorik var väntat, skriver krönikören Janerik Larsson, som konstaterar att det vore olyckligt om den svenska modellen skulle förknippas med en socialdemokratisk propagandakampanj.

Om man gå in på begreppet ”den svenska modellen” på socialdemokraternas hemsida så får man ta del av en distinkt beskrivning av begreppet signerad arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson: ”Socialdemokraterna vill skapa ordning och reda på svensk arbetsmarknad”.

Fackförbundet ST som organiserar de som ”arbetar på statligt uppdrag” har på sin hemsida en annan infallsvinkel: ”’Den svenska modellen’ kallas det samarbete som din arbetsgivare och fackförbunden har.”

TCO skriver: ”Grunden är den roll som de självständiga parterna efterhand har fått. Att i samförstånd och utan inblandning från det politiska systemet kunna sluta avtal om villkoren på arbetsmarknaden, ger bra arbetsvillkor för de som arbetar, stärker deras fackliga organisationer och skapar arbetsfred och förutsägbarhet för företag och näringsliv.”

Det handlar både om ett skrivet och om ett oskrivet samhällskontrakt som historiker anser har sina idémässiga rötter i den samförståndskultur som präglade 1800-talets bonde- och brukssamhällen.

Den svenska modellen fick en nystart i och med 1997 års industriavtal som ska ses som en sentida återgång till den grund som 1938 års Saltsjöbadsavtal utgjorde. För svenskt samhällsliv och ekonomi är det av avgörande betydelse att den svenska modellens kärna fortsatt är central för utvecklingen på arbetsmarknaden. Därför är det mycket oroande att det socialdemokratiska partiet nu lanserar en stor kampanj på temat ”Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas”.

För det första finns det egentligen inget avvecklingshot annat än möjligen från fackliga organisationer som Hamnarbetarförbundet och LO-grupperingen 6F som av lite olika skäl vill bryta sönder den svenska modellen. För det andra innebär den socialdemokratiska propagandakampanjen att själva begreppet ”svenska modellen” används för helt andra syften än de som är förknippade med vad begreppet stått för de senaste 80 åren. Att så sker kan man ana har två förklaringar som båda hänger samman med en socialdemokratisk ambition att till socialdemokratin återerövra de många LO-medlemmar som idag är sympatisörer med Sverigedemokraterna (SD).

”På sikt kan man tänka sig ett samarbete i någon form mellan S och SD.”

Gränspolis

Att socialdemokratin som i sin svenska historia alltid högst prioriterat önskan om maktinnehav skulle ”dra lärdom” av SD:s nationalistiska retorik var väntat. På sikt kan man tänka sig ett samarbete i någon form mellan S och SD på samma sätt som det danska socialdemokratiska partiet nu öppet strävar efter samarbete med Dansk Folkeparti, ett danskt populistparti som idag är det största LO-partiet.

Den svenska socialdemokratiska kampanjen vädjar oblygt till en nationalistisk och populistisk opinion i flera Facebook-inlägg. Här följer några exempel:

  • Nu får Tullen & Säpo mer resurser och vi skärper straffen för vapen och våld.
  • Vi sätter stopp för stöldligorna!
  • Tullen och Säpo
    Polisen ska känna hela samhällets stöd. Vi ska knäcka den organiserade brottsligheten.

Den mest uppmärksammade av dessa S-annonser var den som med en bild av en passkontrollant och en polis vid en svensk gränsstation hade texten ”Vi slår vakt om Sveriges säkerhet”.

Man kan nog hävda både att en del av dessa slagord har ett hyfsat brett opinionsstöd men att de också sammantaget tecknar en bild av en S-profilering av ett helt nytt slag. Hur nationalismen nu kraftfullt omfamnas av socialdemokratin kunde man också se på Twitter när det svenska fotbollslandslaget hade sina framgångar mot Italien.

Annika Strandhäll

Den 10 november skrev statsrådet Ann Linde: ”Sverige – Italien 1-0. Den svenska modellen levererar”.

Och statsrådet Annika Strandhäll skrev samma dag: ”Sverige har aldrig förlorat hemma mot Italien - måste såklart ses som en central del i den svenska modellen”.

Ann Linde

Min slutsats är att det vore olyckligt för begreppet ”svenska modellen” om det ända fram till valdagen i september 2018 kom att förknippas med en socialdemokratisk propagandakampanj.

Det handlar faktiskt om något som är betydligt värdefullare!

Janerik Larsson

Publicerad av Janerik Larsson den 2017-11-29 - 14:47  #Krönika