Logo
Logo
Agneta Dreber

Krönika 14 oktober 2015av Agneta Dreber

Sluta prata kvinnolöner!

För oss som i många årtionden har arbetat för jämställdhet mellan kvinnor och män är debatten av och till ganska historielös.

Agneta_header

Själv deltog jag år 1980 i en OECD-konferens i Paris med dåvarande jämställdhetsministern Karin Andersson (C). Konferensen handlade om vikten av att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden i medlemsländerna. Tudelningen var både horisontell och vertikal. Kvinnor fanns i lägre avlönade jobb i vissa sektorer och var mycket dåligt representerade i chefsskikten. Inför konferensen hade ett antal rapporter tagits fram som visade att just Sveriges arbetsmarknad var bland de mest segregerade. Ett skäl ansågs vara att den offentliga sektorn hade vuxit kraftigt under 1960- och 70-talen i anslutning till att kvinnor gjorde sitt definitiva inträde på arbetsmarknaden. Uppgifter som tidigare oavlönat utförts av kvinnor i hemmen blev nu avlönade i framför allt kommuner och landsting. Ett annat skäl ansågs vara att Sverige inte deltog i andra världskriget – till skillnad från många av OECD-länderna. När männen gick ut i krig ”tvingades” kvinnorna att gå in i de jobb som männen hade lämnat. När männen sedan inte återvände stannade kvinnorna kvar i de så kallade mansjobben

Vad har hänt sedan konferensen ägde rum? År 1985 fanns 6 procent av kvinnorna och 5 procent av männen i yrken med jämn könsfördelning. År 2012 fanns 14 procent av kvinnorna och 13 procent av männen i sådana yrken. Och år 1987 arbetade 45 procent av kvinnorna deltid, 6 procent av männen. 2013 arbetade 30 procent av kvinnorna deltid, 11 procent av männen. Så det rör på sig – men ganska långsamt.

Nu när avtalsrörelsen drar igång talar LO-facken om att höja ”kvinnolönerna” på ett sätt som ger intrycket av att vara kvinna = att ha låg lön. Förklaringen är inte könsegenskapen utan den uppdelade arbetsmarknaden. Så vad som istället borde göras är att analysera var kvinnorna finns, varför de söker sig dit och hur den könsuppdelade arbetsmarknaden kan brytas. Man behöver inte vara Einstein för att räkna ut att lönerna skulle vara mer jämställda om kvinnor och män fanns någorlunda jämnt spridda i alla yrken. Det är väl något sådant som kvoteringskramarna tänker sig – även om de i stället har varit extremt inriktade på att göra något åt det horisontellt könsuppdelade arbetslivet, det vill säga att få fler kvinnor som chefer och som styrelseledamöter.

Problemet med att helt inrikta sig på att göra kvinno- och manslöner lika, oavsett arbete, är att nuvarande könsuppdelning på arbetsmarknaden cementeras. Eftersom föreställningar och fördomar om vad flickor och pojkar, kvinnor och män bör ägna sig åt fortfarande är vanligt förekommande så leder det till att val av utbildning och yrke kraftigt könsbegränsas och därmed medverkar till att människors kunskaps- och kompetenspotential inte tas till vara på ett optimalt sätt.

Därför borde det ligga i fackens intresse att medverka till att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Att bara se jämställdhet som en lika-lönsfråga håller inte. För lika tokigt som det skulle vara att sänka mäns löner till kvinnors för att uppnå jämställda löner – lika tokigt är det att tala om kvinnolöner som om den nuvarande uppdelningen på arbetsmarknaden är en gång för alla given.

Agneta Dreber

Arbetar för närvarande i olika styrelser och har tidigare varit bl. a. borgarråd i Stockholm, generaldirektör för Folkhälsoinstitutet och chef för Livsmedelsföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv. I slutet av 1990-talet arbetade Agneta Dreber några år som medlare på arbetsmarknaden och som opartisk ordförande inom ramen för industriavtalet

#Krönika
Agneta Dreber
Publicerad avAgneta Dreberden
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist