Logo
Logo
Widar Andersson

Krönika 26 april 2017av Widar Andersson

Skogen behöver sin egen Ibrahim Baylan

Ett Sverige utan skogens exporterande industrier och ungefär 70 000 arbetsplatser blir ett fattigt Sverige. Rosenbad behöver ett uppvaknande – det är dags att börja värna vår skogsindustri. Det skriver Widar Andersson i en krönika.

kronika_andersson_header

När jag samtalar med skogsindustrins företrädare och när jag läser rapporter och årsredovisningar från Sveriges många stora och välskötta skogsbolag så får jag bilden av att skogens folk känner sig lite osedda, oförstådda och stundom nästan lite orespekterade av politiken. Vilket är mycket illa. Och svårbegripligt. Och snudd på samhällsfarligt. Vad vore Sverige utan skogen och utan skogens alla i huvudsak exporterande industrier och ungefär 70 000 arbetsplatser? Mer än två tredjedelar av vår geografi är täckt med skog. Sverige är ett skogsland. I vart fall på marken. På de politiska höjderna är det annorlunda.

Kan det bero på att den gradvist tilltagande urbaniseringen har sett till att det på de där skogliga två tredjedelarna av Sverige inte bor kanske mer än en hundradel av svenskarna? Allt färre ser skogen som den vitala näring den är för exporten, jobben och för klimatet. Och framförallt så förser skogsindustrin mänskligheten med färskfiber; själva livsstarten för fiberns värdekedja sker när skogen skördas. För det är så det hänger ihop. Returfiber har en gång växt i skogen. Utan färskfiber klappar återanvändningens kretslopp snart ihop. Men sånt där tänker kanske inte så många på? Vare sig på eller utanför Rosenbad?

”När energiminister Baylan och industrin talat färdigt med varandra var saken egentligen biff.”

Det kanske är därför som det är möjligt för regeringen att gärna vilja införa ”kilometerskatt”; en skatt som egentligen är en straffskatt på avstånd och på att skogarna står där de står. Är det sådana tankemönster som får regeringen att bromsa och förhala skogsindustrins möjligheter att effektivt använda 74-tons lastbilar som kan ta fyra travar ved i ställt för tre.

Regeringen bör se upp. Sedan 2014 har dubbelt så många nya jobb skapats i staten, kommuner och landsting än vad som tillkommit i den privata sektorn. Fortsätter den utvecklingen kan ekonomin och jobben falla ihop som ett korthus nästa gång det börjar blås motvind i världsekonomin. Jobben i skogsindustrierna är som räntebärande utvecklingskonton för välståndet och välfärden. Näringen skapar arbeten i hela värdekedjan och i hela landet. Det borde vara självklart för regeringen att ge starkt politiskt understöd till skogsindustrierna.

Tanken slår mig att Sverige och alla hennes skogar och skogsjobb skulle må mycket bra av att få sin egen Ibrahim Baylan; en person som börjar sitt reformarbete med att tala på allvar med industrin.

Vitala samhällsintressen stod på spel för hela Sverige när kärnkraftsägarna började tröttna på alla skatter och pålagor och på de stora laddningar av symbolpolitik som energi- och kärnkraftspolitiken bestod av.

När energiminister Baylan och industrin talat färdigt med varandra var saken egentligen biff. Istället för förtida avveckling av kärnkraft som kunde hotat hundratusentals jobb och därmed Sveriges välstånd och välfärd fanns nu en bred politisk samsyn om en rimlig hantering av kärnkraftsreaktorerna och om avveckling av den industrifientliga effektskatten på kärnkraft.

En Ibrahim Baylan för skogen skulle kunna göra något liknande. Det vore behövligt. Sveriges drygt 330 000 små och stora skogsägare förvaltar vitala svenska intressen och bär genom den jobbalstrande exporten en stor del av vårt välstånd. Det ska synas i politiken.

Widar Andersson

Chefredaktör och vd för Folkbladet, tidigare riksdagsledamot (S) och ordförande Friskolornas riksförbund

#Krönika
Widar Andersson
Publicerad avWidar Anderssonden
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist