Logo
Logo
Stig-Björn Ljunggren

Krönika 27 september 2017 av Stig-Björn Ljunggren

Sex timmars dumheter

Vänsterpartiets krav om sex timmars arbetsdag strider mot den svenska modellen – och är dessutom ett utomordentligt dåligt förslag, skriver Stig-Björn Ljunggren i en krönika med anledning av Vänsterdagarna i Malmö som startar den 30 september.

Till en av de märkligaste politiska idéerna som partier för fram i Sverige hör Vänsterpartiets krav på sex timmars arbetsdag.

Det är inte bara märkligt, utan rent av dumt.

Det enklaste sättet att avfärda kravet är – förutom att det blir för dyrt eftersom partiet föreställer sig att det ska ske med bibehållen lön – förstås att i Sverige har vi överlåtit åt arbetsmarknadens parter att bestämma arbetstiderna.

Därför finns det också varierande arbetstider beroende på bransch och vad de anställda och arbetsgivarna kommit överens om. Det är också därför vi blir förbannande när det kommer propåer från EU om hur vi ska organisera slikt. Det löser vi själva.

Vänsterpartiet tar dock inga sådana hänsyn i sin partipropaganda. Utan de förkunnar käckt att arbetstiden ska kortas till sex timmar per dag. Och att ett första steg är att införa detta inom offentlig sektor.

”Därför tycker jag att de ska lyssna på Marx, som sade att vi inte ska se världen ideologiskt, utan se verkligheten sådan den är.”

Men några programfästa funderingar om att arbetsuppgifterna ser mycket olika ut för olika branscher finns således inte.

Låt oss här genast slå fast att så länge Vänsterpartiet kräver experiment med kortare arbetsdagar för vissa yrkesgrupper så går det utmärkt att kombinera med den svenska modellen.

Jag skulle till och med säga att det är jättebra om man kan experimentera mer med arbetstiderna. Precis som man bör experimentera med olika organisationsformer på annat sätt, exempelvis privata entreprenörer inom det välfärdsindustriella komplexet….

Men Vänsterpartiet verkar inte vilja förstå att det finns andra yrkesgrupper som gärna jobbar tio timmar om dagen vintertid, för att resa under sommaren. Eller skriva en roman.

Vänsterpartiet är dessutom rätt magra när det gäller innovativa politiska lösningar för kunskapssamhällets nya krav på ständig fortbildning. Varför inte snickra på reformer som gör att folk kan spara på sig arbetstid som sedan kan tas ut i form av återkommande utbildning?

Överhuvudtaget verkar inte Vänsterpartiet ha förstått att produktivkrafternas utveckling gjort att arbetstid (räknad i timmar) inte längre är relevant för delar av arbetsmarknaden. Vi som befinner oss i ”gigekonomin” räknar inte timmar utan om en arbetsuppgift är avklarad eller inte.

Arbete och fritid glider ihop. Arbetsplatsen kan vara ett café eller på tåget. Eller så kan arbetsuppgiften lösas hemma, i ett vindsrum där arbetaren utför sina plikter liggande på en soffa – som när denna artikel skrivs.

Det är också därför den svenska modellen är så bra, eftersom den flexibelt låter olika områden utvecklas enligt sin logik. Statens pekpinnar är därför (på detta område) en styggelse.

Slutligen. Mitt gamla argument mot Vänsterpartiets dumma krav på sex timmars arbetsdag är att de själva inte lever efter den principen.

I ett kunskapssamhälle måste nämligen människors kompetens tas tillvara på ett maximalt sätt. Folks hjärnor är drivkraften i samhällsutvecklingen. Dessa försöker vi utnyttja på bästa sätt.

Och Vänsterpartiet själva, de väljer därför högt kompetenta personer till sin ledning. Tror ni att partiledaren går hem efter sex timmar?

Naturligtvis inte. För att Vänsterpartiet ska kunna utvecklas positivt så kan de inte följa sina egna riktlinjer. Politik är precis som i övriga delar av samhället en fråga om vem som organiserar sitt humankapital bäst.

Därför tycker jag att de ska lyssna på Marx, som sade att vi inte ska se världen ideologiskt, utan se verkligheten sådan den är.

#Krönika
Stig-Björn Ljunggren
Publicerad avStig-Björn Ljunggrenden
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist