Logo
Logo
Janerik Larsson

Krönika 5 juli 2017 av Janerik Larsson

S saknar jobbpolitik för unga

Ett år innan nästa ordinarie val är arbetsmarknadsfältet fortfarande öppet för krafttag, skriver Janerik Larsson i en krönika.

kronika-infargning

I dag är det Socialdemokraternas dag i Almedalen och finansminister Magdalena Andersson är partiets talare ikväll. Det ställs säkert inga stora förväntningar på henne. Hon kommer knappast att leverera några spektakulära politiska nyheter. Sådant är förbehållet den frånvarande partiledaren.

Om Magdalena Andersson nu skulle justera sitt tal har jag ett förslag: fokusera på ett budskap som är riktat till de unga och som handlar om jobb. Att hennes tal kommer att handla om jobb (säkert i ganska nöjda tongångar) skulle inte vara någon överraskning, men det som i stort sett alltid saknas i dagens socialdemokrati är ett budskap som riktas till de unga.

I den senaste partisympatiundersökningen från SCB lyftes två distinkta resultat fram. Det första: ”Stödet för Socialdemokraterna är större bland dem som är 50 år eller äldre.”. Det andra: ”Stödet för Moderaterna i maj 2017 är störst bland de unga, 18–29 år, och lägst bland dem över 65 år.”. Det skulle inte förvåna om Moderaternas (och i och för sig Alliansens) budskap från 2006 fortsatt har viss livskraft: arbetslinjen.

”De unga socialdemokraterna har inte någon jämförbar närvaro i partiarbete eller i policyarbete.”

Så mycket av inte minst socialdemokratisk politik har varit inriktad på att söka stöd från de äldre, inte minst från pensionärer. Att beskattningen av den arbetsföra befolkningen är en viktig faktor för jobbskapandet har därvid helt fallit bort i den socialdemokratiska argumentationen. Man har i stället fokuserat på en omfördelningspolitik från de yrkesaktiva till dem som lämnat arbetskraften. Detta genomskådas.

Här finns ett nyckelproblem för Socialdemokraterna som också speglar hur det ser ut i partiorganisationen. Där är företrädare för den socialdemokratiska kravmaskinen för pensionärer väl representerad. De unga socialdemokraterna har inte någon jämförbar närvaro i partiarbete eller i policyarbete. Om man gå in på SSU:s hemsida och studerar frågor som handlar om jobbskapande ur ett ungdomsperspektiv blir man besviken. SSU är bara en miniatyr av moderpartiet utan egen spets när det gäller morgondagens jobb, jobben för de unga.

Här finns det skäl att titta på utfallet av det senaste brittiska parlamentsvalet som tydligt illustrerade samma fenomen – men omvänt. Där lyckades Labour locka de unga väljarna med ett budskap som var fokuserat på deras frågor, medan det regerande Torypartiet helt missade det perspektivet. I YouGoves stora eftervalsundersökning var det Labourmajoritet i alla åldersgrupper från 18 – 49. Störst i gruppen 18–19-åringar där Labour hade 66 procent och Torypartiet 19 procent. Ända upp till 29-åringar hade Labour över 60 procent.

De analyser som gjorts av valet har konstaterat att Torypartiet bara signalerade att de var och ville vara ett maktparti som inte tog hänsyn till ungas framtidsönskningar eller framtidsoro. Vilket parti i svensk politik framstår i högre grad än Socialdemokraterna som ett maktparti? Frågan är retorisk och lättbesvarad.

Jag tror inte att denna fråga är en given framgångsfaktor för Moderaterna eller Alliansen om man inte anstränger sig mera. Den är inte heller förlorad för Socialdemokraterna om man tar krafttag. Men hela arbetsmarknadsfältet är öppet för krafttag – även om det kan innebära att man måste fokusera på yngre väljargrupper än de PRO-aktiva som vill ha en omfördelningspolitik där dagens och morgondagens skattebetalare får betala förmåner för deras kravmaskin.

#Krönika
Janerik Larsson
Publicerad avJanerik Larssonden
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist