Logo
Logo

Krönika 7 oktober 2020 av Johan Schück

Riksbanken ska inte lägga sig i lönerna

Vid förra avtalsrörelsen spådde riksbanken en löneökning långt ifrån vad avtalet mellan arbetsmarknadens parter landade i. Missen verkar, åtminstone delvis, ha grundat sig på önsketänkande, skriver Arbetsmarknadsnytts nya krönikör Johan Schück. Han spår att riksbanken agerar annorlunda i höst.

Elefanten har lämnat rummet. I årets avtalsrörelse som nu har inletts får arbetsmarknadsparterna sköta sig själva. Riksbanken håller sig långt borta och inflationsmålet känns mindre aktuellt än på länge.

Inför den förra stora avtalsrörelsen för tre år sedan spådde Riksbanken väsentligt högre löneökningar än vad parterna sedan kom överens om. Andra bedömare, såsom Konjunkturinstitutet, låg vid samma tidpunkt betydligt mer rätt i sina prognoser.

Denna prognosmiss från Riksbanken verkar, åtminstone delvis, ha grundat sig på önsketänkande. Man hoppades att lönerna skulle stiga så mycket att inflationen snart kunde nå upp till målet på 2,0 procent.

Riksbankens löneprognos kunde också uppfattas som en signal till förhandlarna hos arbetsmarknadens parter att det var fritt fram med relativt höga löneökningar. Man kunde lätt se en viljeyttring, även om den inte var direkt uttalad.

När löneavtalen sedan blev klara och – trots dessa försök till påverkan – hade hamnat på en lägre nivå, tvingades Riksbanken revidera ner sin prognos för löner och inflation.

När löneavtalen sedan blev klara och – trots dessa försök till påverkan – hade hamnat på en lägre nivå, tvingades Riksbanken revidera ner sin prognos för löner och inflation. I ett mötesprotokoll från den 26 april 2017 kommenterade riksbankschefen Stefan Ingves löneökningarna med att de hade blivit ”relativt måttliga trots en allt starkare konjunktur”.

Besvikelsen lyste ganska klart igenom, vilket vid samma möte gav anledning för vice riksbankschefen Henry Ohlsson att för de egna kollegerna göra klart vilken arbetsfördelning som ska gälla. ”Det är inte arbetsmarknadens parters ansvar att inflationsmålet nås. Deras uppgift är att komma överens om avtal om löner och anställningsvillkor utifrån sina respektive utgångspunkter.”, fastslog han enligt Riksbanksprotokollet.

Arbetsmarknadsparternas förhandlare har inte ansvar för inflationsmålet.

Nu har en ny stor avtalsrörelse just har påbörjats, med ett halvårs fördröjning till följd av coronakrisen. Henry Ohlssons tidigare uttalande, som han nyligen upprepade vid Medlingsinstitutets webbsända konferens, är lika aktuellt idag: arbetsmarknadsparternas förhandlare har inte ansvar för inflationsmålet.

Den här gången verkar man inom Riksbanksledningen vara mer överens om detta, även om vice riksbankschefen Per Jansson för en tid sedan varnade för de långsiktiga följderna av låga löneökningar (DI den 9 september 2020).

Men siffror säger nog mer än ord: i Riksbankens senaste prognos hamnar löneökningarna väsentligt lägre än för tre och ett halvt år sedan, samtidigt som man inte tror att inflationsmålet på 2,0 procent kan nås inom den kommande treårsperioden. Här är Riksbanken inte ensam, utan båda bedömningarna ligger mycket nära vad Konjunkturinstitutet säger i sin senaste prognos.

Från Riksbankens sida tyder det på en större realism än tidigare. Numera tycks man acceptera att arbetsmarknadens parter har sina egna mål för löneförhandlingarna, oavsett om det gäller stärkt konkurrenskraft och högre vinster för företagen eller bevarade jobb och ökade reallöner för löntagarna. Parternas uppgift är inte att hjälpa till med inflationsmålet.

Elefanten verkar alltså ha lämnat rummet, där dess närvaro knappast var önskad av någon. Riksbanken ska inte försöka styra lönerna, annat än högst indirekt. Det gör man i så fall genom att med hjälp av styrräntan – och numera även med obligationsköp – försöka påverka vad som händer i hela ekonomin.

Johan Schück

Journalist och civilekonom. Tidigare samhällsekonomisk krönikör på Dagens Nyheter. Numera frilansskribent som bloggar om ekonomi.

Publicerad avJohan Schückden
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist