Att dra slutsatsen att nationalism och isolationism stärker oss och att Sverige bör lämna EU är inte bara sällsynt obegåvat eller skär populism, det är också ett grundskott mot hela vår gemensamma välfärd, skriver krönikören Anders Ferbe.

Nynazister marscherar åter på Europas gator. Terrordåd sprider rädsla och oro. Nättroll och nätattacker skapar falska nyheter. Det politiska samtalet polariseras. Tonläget blir allt råare. Intoleransen ökar.

Nationalistiska högerextrema partier skördar framgångar. AfD i Tyskland, FpÖ i Österrike, PiS i Polen, SD i Sverige. Listan kan dessvärre göras lång. Flera av dem finns i regeringsställning eller är tungan på vågen i olika parlament.

I denna nationalismens och populismens tid blir de främsta hatobjekten globalisering, frihandel, samverkan över gränser, flyktingar och EU. Om alltfler bortser från hur beroende vi är av varandra som människor och länder blir den råa nationalismen i realiteten ett hot mot vår gemenskap och välfärd. När öppenhet ersätts av nya gränser, murar, och hatobjekt – blir vi alla förlorare.

I slutet av 1800-talet var Sverige ett av de fattigaste länderna i Europa. Idag är vårt land ett av världens rikaste med framskjutna placeringar på alla välståndsrankningar.

Nästan hälften av värdet av Sveriges samlade produktion av varor och tjänster (BNP) kommer från exporten, ungefär tre fjärdedelar är handel med andra länder i Europa.

En av de viktigaste drivkrafterna bakom denna fantastiska utveckling är att svensk industri och handel har klarat den internationella konkurrensen så väl. Nästan hälften av värdet av dagens samlade produktion av varor och tjänster (BNP) kommer från exporten, ungefär tre fjärdedelar är handel med andra länder i Europa.

Men vår export är också beroende av importen. Exempelvis består en Volvo, producerad i Göteborg, av tiotusentals olika delar från flera hundra olika underleverantörer runt om i världen. Dessutom behöver vi importera en rad av varor som vi själva inte kan producera.

Och samma sak gäller världen över. Den globala arbetsdelningen gör att få länder är självförsörjande, oavsett om det gäller livsmedel eller teknisk utveckling. Global samverkan är dessutom ofta förutsättningen för teknisk forskning och utveckling i storföretagen. Även den institutionella forskningen är global och studentutbytet mellan länderna ökar. Vårt beroende av varandra är således enormt.

Global samverkan är ofta förutsättningen för teknisk forskning och utveckling i storföretagen.

Sverige är ett litet exportberoende land. (99,8 % av världens befolkning bor utanför våra gränser). Vår framtida utveckling avgörs därför av hur världshandeln utvecklas och hur väl EU kan fortsätta försvara en fri- och rättvis handel.

För utmaningar saknas inte. Handelskonflikten mellan USA och Kina oroar, liksom att nationalism och anti EU-partier växer i Europa. Och visst kan man vara kritisk mot inslag i den globala handeln, och visst kan man vara kritisk mot ett antal företeelser inom EU.

Men att därifrån dra slutsatsen att nationalism och isolationism stärker oss och att Sverige bör lämna EU är inte bara sällsynt obegåvat eller skär populism, det är också ett grundskott mot hela vår gemensamma välfärd.

När dessutom enskilda näringslivsföreträdare, vars företag lever på frihandel genom Sveriges och EU:s handelsavtal, öppet förespråkar att det nationalistiska SD ska få direktinflytande i Sveriges riksdag, blir den självklara frågan till dessa: men hur tänker ni nu?

Industrins betydelse för Sverige, för glesbygden, för människorna kan inte överskattas. Dess livsluft och grund är globalt samarbete och en fri- och rättvis handel över alla gränser. Det är detta som krävs i den globala handeln när man inte har andra maktmedel än bra varor och tjänster att sälja.

Att vilja ge SD inflytande i politiken är ett vägval och inte något politiskt taktiskt spel.

Att vilja ge SD inflytande i politiken är ett vägval och inte något politiskt taktiskt spel. Det handlar om Sveriges framtid, om för eller emot fri- och rättvis handel, om för eller emot samverkan inom EU. Det handlar om grundläggande värderingar och om man är för eller emot den öppenhet som byggt vårt land till ett av världens bästa länder att leva och bo i.

Anders Ferbe

Publicerad av Anders Ferbe den 2018-10-17 - 11:30