Logo
Logo
Andreas Bergh

Krönika 17 november 2015av Andreas Bergh

Önskas: politiskt omöjlig reform av arbetsmarknaden

Många hävdade på goda grunder att det som skedde den 24 januari 1994 var politiskt omöjligt. Stora och inflytelserika väljargrupper uppfattade att de hade lovats en viss nivå på pensionen. De skulle straffa varje politiker som antydde att det gamla pensionssystemet hade gjort sitt. Samtidigt var vinsterna av en pensionsreform diffusa och betydande först på lång sikt. Sverige stod inte inför någon omedelbar statsbankrutt, och en starkare offentlig ekonomi på lång sikt är svår att omvandla till nyhetsrubriker om hur mycket mer det blir i pensionärernas plånbok nästa år.

Andreas-B_header

Likväl skedde det. Riksdagen beslöt ersätta det gamla pensionssystemet - ATP-systemet - med ett nytt, där pensionerna automatiskt justerades med hänsyn till den ekonomiska utvecklingen. Reformen var möjlig tack vare engagerade tjänstemän, politiker som kunde tala med varandra, och som fick lov att göra det länge, ostört och utan ständig mediebevakning. Sist men inte minst: Det nya pensionssystemet fasades in under en övergångsperiod på 16 år. På så sätt desarmerades den politiska bomben. De som var mest oroliga, påverkades knappt alls. Andra gavs tid att anpassa sig, eller åtminstone vänja sig vid tanken.

Vad har då pensionsreformen med arbetsmarknaden att göra? En hel del faktiskt. I likhet med det gamla pensionssystemet är regelverket på arbetsmarknaden utformat för en svunnen tid. Lagarna konstruerades för ett homogent industrisamhälle där politiker kände ett behov av att skydda äldre anställda från konkurrens från yngre på arbetsmarknaden. Det fungerade, men de regler som skulle ge trygghet för fast anställda bidrog också till att företagens behov av flexibilitet i stor utsträckning tillgodoses av timanställda och vikariat. Arbetslösheten bland ungdomar och nyanlända invandrare är problematiskt hög, och det blir inte bättre av en bostadspolitiken som utgör ännu en flaskhals och gör det svårare för människor att flytta dit där jobben finns.

Behovet av en genomgripande reform av arbetsmarknaden är tydligt, men den politiska kalkylen är dyster: Även om lyckade förändringar gör det lättare för ungdomar och invandrare att få jobb, är den omedelbara risken att inflytelserika väljargrupper på kort sikt upplever sig som förlorare. De samhällsekonomiska vinsterna av en mer flexibel arbetsmarknad är stora, men de är också störst på lång sikt och utspridda på många olika grupper.

Situationen påminner således i flera avseenden om situationen inför pensionsreformen. Då kunde de svenska politikerna överraska positivt, och mot alla odds genomföra en genomgripande pensionsreform i bred politisk enighet. Kan något liknande ske med arbetsmarknaden? Självfallet - förutsatt att den politiska viljan finns. Dessutom finns en viktig skillnad: Pensionsbeslutet 1994 hade föregåtts av ett decennium av utredande. Så mycket tid har vi inte i dagsläget. Det är dags för svenska politiker att överraska positivt och göra det politiskt omöjliga. Igen.

Andreas Bergh

Disputerade i nationalekonomi 2003 vid Lunds universitet, och var gästforskare vid Harvard 2004. Numera är han föreläsare i Lund och välfärdsforskare vid Institutet för näringslivsforskning (IFN). Författare till bland annat Den kapitalistiska välfärdsstaten (Studentlitteratur, 2015)

#Krönika
Andreas Bergh
Publicerad avAndreas Berghden
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist