Logo
Logo
Stig-Björn Ljunggren

Krönika 25 juni 2015av Stig-Björn Ljunggren

Ökade löneskillnader behöver inte vara ett problem

Det är svårt att begripa de ständiga klagomålen på att klyftorna har ökat i Sverige. Och att beviset för detta ska vara att löneskillnaderna blivit större.

StigBjörn

Vi bör nämligen göra skillnad på klyftor och skillnader.

Mitt favoritexempel är Foppa Forsberg, hockeymiljonären som flyttade hem till Örnsköldsvik.

Det han ställde till med var att öka avståndet mellan de fattigaste och de rikaste i nämnda stad. Hade det varit bättre om han flyttat till Luxemburg, där han troligtvis betraktats som en småhandlare?

Självfallet är det inte så. Inte heller blir Sverige sämre av att IKEA-Kamprad flyttar hem med miljarderna. Eller om en svensk entreprenör tjänar storkovan genom att sälja något digitalt spektakel till något av de stora kosmodemoniska superbolagen.

Ökade skillnader behöver som sagt inte vara ett problem.

Ett annat bra exempel är att lönerna aldrig varit så sammanpressade som kring 1980 – och att ”klyftorna” då således var som minst.

Men på den tiden fanns det mycket större riktiga klyftor i samhället än vad de är nu.

Då var exempelvis tillgängligheten till högskolor och universitet mycket mindre. Inte heller var barnomsorgen lika väl utbyggd, vilket ledde till att många kvinnor hade svårare än nu att ta sig ut på arbetsmarknaden. Det var också ett samhälle där sexuella minoriteter diskriminerades.

När skillnaderna var som minst var således klyftorna större än nu.

Det centrala måste rimligtvis vara att människor får chansen att förbättra sin tillvaro. Att de får hjälp till självhjälp. Att var och en får sina grundläggande behov tryggade och därmed bereds möjlighet att utveckla sina talanger. Och därmed kunna ge efter förmåga.

Skillnader kan förvandlas till klyftor om inte spelreglerna är tydliga. Och om människor inte känner att de har möjlighet att påverka sin tillvaro till det bättre.

Men när detta är sagt bör en sak tilläggas.

Att vi bör acceptera skillnader exempelvis i lönesättning innebär inte att vi blundar för det faktum att det i alla system finns några som utnyttjar sin position för att tillskansa sig extra dusörer.

Ett skäl till att vi har löneförhandlingar mellan jämbördiga parter är just att vi vill ha tydliga principer för vad det är som premieras. Och att alla får chansen att skaffa sig en bättre ersättning. Genom att få veta hur det i så fall ska gå till.

Vi vet nämligen att ju närmre folk sitter guldet, desto mer tenderar de att ha i sina egna fickor.

Min slutsats av detta är att vi mer bör diskutera vilka principer som bör råda för att vi ska acceptera skillnader – än att ifrågasätta skillnader som sådana.

Och det som bör bekämpas är klyftor. Riktiga klyftor.

Stig-Björn Ljunggren

Fil. dr. i statsvetenskap, författare och debattör med en bakgrund i socialdemokratin. Har regelbundet skrivit kolumner och krönikor för ett stort antal tidningar, bland annat Svenska Dagbladet och Arbetet, samt arbetat som ledarskribent på Östra Småland och Nyheterna. Idag ledarskribent på Sydöstran.

#Krönika
Stig-Björn Ljunggren
Publicerad avStig-Björn Ljunggrenden
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist