Digitaliseringen flyttar längre och längre in i verksamheter. När de bästa yrkespersonerna tidigare var inlåsta på stora företag kan de nu sälja sina tjänster på en global marknad. Men för att ett företag ska gå bra i framtiden gäller det att kunna skapa en stark företagskultur som gör att mötet med kunden blir fantastiskt, skriver krönikören Elisabeth Thand Ringqvist.

I decennier har många ställt sig frågan om vad ett jobb är. Kanske kommer vi att se tillbaka på 1800- och 1900-talet som parenteser när en fast anställning på ett stort företag var normen. Digitaliseringen gör att vi med olika typer av plattformar kan söka uppdrag, hitta den arbetskraft vi söker och hantera våra företag med enkelhet.

Många anser att övergången till det digitala arbetet sker just nu och att det dessutom är väldigt radikalt. Möjligen lever vi i olika verkligheter. På många industriföretag ler de lite när tjänsteindustrin nu flåsar runt och påpekar att jobb försvinner. När 3D-printing blev något som man kunde ha hemma så blev den allmänna slutsatsen att detta var något nytt. Men på industribolaget Höganäs hade de redan jobbat med 3D-printing under många år.

Eller när robotiseringsdiskussionen för två år sedan började bubbla som en upprörd isländsk gejser, så måste ABB, Scania och Volvo ha undrat var alla hade varit de senaste decennierna. Robotisering och automatisering har ju varit en nyckel till Sveriges framgångsrika industrier. Utan innovations- och kapitalintensiv produktion hade vi inte kunnat hävda oss i global konkurrens givet de höga lönenivåer vi har i Sverige. På senare tid har både politiker och allmänhet dock fått upp ögonen för dessa frågor.

Nu har yrken, som tidigare har känts fredade, på kort tid blivit konkurrensutsatta genom automatisering, artificiell intelligens och utländska tjänster. Många tjänster som till sin natur ansetts vara helt personberoende, är nu digitala. Trots att förändringen har pågått länge så är det först nu som de flesta börjar förstå vart vi är på väg.

”De företag och de individer som kommer att må bra i framtiden är de som har förmågan att skapa något mer än ett kallt robotleende.”

Tjänstesektorn är ett komplicerat nätverk av köpare och säljare av tjänster. Tidigare var de bästa arkitekterna, designerna och konstruktörerna inlåsta på stora företag som var de enda som hade tillräckligt komplicerade uppdrag och kunde betala för dem. Idag kan de sälja sina tjänster till alla. Och idag kan uppdragsgivare hitta kunskap på en global marknad. Unika kunskaper kan hitta sin köpare tack vare globaliseringen och digitaliseringen.

Denna förändring flyttar längre och längre in i alla verksamheter. Och som vanligt kommer pendeln att slå alldeles för långt åt ett håll innan den slår tillbaka. En värld där alla jobbar på plattformar, och företaget köper in den arbetskraft som behövs för att lösa ett specifikt problem, kan sannolikt verka intressant på papperet. Varje arbetsinsats loggas och feedback från kunder, brukare och medarbetare blir den portfölj av erfarenhet och utvärdering som en AI-lösning sedan använder för att sätta samman den optimala personalstyrkan för ett givet tillfälle. Plattformarna kommer att vara rena uppdragsförmedlare för uppdragstagare, som egenföretagare och underleverantörer av större lösningar. Dessutom kommer vi att se digitaliserade versioner av dagens bemanningsföretag.

Det som talar emot den här utvecklingen är att om allt som går att digitaliseras faktiskt också blir digitaliserat, så kommer det arbete som blir kvar att kräva mer kunskap och service. Då är det viktigt att ha en stark företagskultur som gör att mötet med kunden blir fantastiskt. OM allt annat är digitaliserat så är detta vad som är kvar och särskiljande.

Därför kommer vi se en ökad uppstyckning av tjänster och leveranser. Men de företag och de individer som kommer att må bra i framtiden är de som har förmågan att skapa något mer än ett kallt robotleende.

Elisabeth Thand Ringqvist

Publicerad av Elisabeth Thand Ringqvist den 2018-01-24 - 22:04  #Krönika