Fackförbundet Kommunal tar kliv åt rätt håll genom att stoppa det finansiella stödet till Socialdemokraterna – men fortfarande finns det en inneboende problematik i förhållandet mellan S och LO-förbunden, skriver krönikören Eva Cooper.

På Kommunal rådde ett stort missnöje efter valet. Sitt intensiva valengagemang till trots fick fackförbundet hälften så många riksdagsplatser av Socialdemokraterna efter valet 2018 jämfört tidigare år. I höstas flaggade förbundsordförande Tobias Baudin att de ekonomiska bidragen till S nu skulle utvärderas.

Idag har resultatet blivit känt: de tre miljoner kronor som Kommunal årligen har betalat till Socialdemokraterna kommer nu att stoppas. Det är en välkommen utveckling mot mer öppna fackförbund även inom LO.

Enligt Tobias Baudin själv arbetar Kommunal för att bli en mer modern och medlemsnära fackförening. Det är allt fler av medlemmarna som ifrågasätter det finansiella stöd som Kommunal har gett till Socialdemokraterna, ett parti som allt färre av deras medlemmar stödjer. Målet inför valet var att hälften av Kommunals 500 000 medlemmar skulle rösta på Socialdemokraterna. Det var ett mål som inte uppnåddes. Bara 43,5 procent av medlemmarna röstade på S. Men Tobias Baudin rundade påpassligt upp siffran till 50 procent i en debattartikel i Aftonbladet.

Att mer än hälften av medlemmarna vill något annat för Sverige har gjort situationen allt svårare att hantera och nu väljer alltså Kommunal att avsluta sitt ekonomiska stöd till Socialdemokraterna.

Det här betyder dock inte att själva kampanjande för ett specifikt parti avslutas. Det fackligt-politiska samarbetet kommer att fortgå, om än under andra former. Kommunals analys är att de tre miljoner kronorna gör bättre nytta hos dem själva, där de kan ta egna beslut över vilka verksamheter och satsningar som ska stöttas. Bland annat genom att gå ut på arbetsplatser och prata politik.

Det borde vara självklart att Kommunal själva är bäst på att driva Kommunals frågor.

I detta finns det nästan något yrvaket. För det borde vara självklart att Kommunal själva är bäst på att driva Kommunals frågor – annars misslyckas fackförbundet i sitt opinionsbildande arbete. Socialdemokraterna finns som bekant inte enbart till för Kommunals medlemmar utan har ett klart större uppdrag att förhålla sig till. Båda parter i det här föråldrade förhållandet bör också få frågan om den andra parten kan bete sig hur som helst men fortfarande anses vara värd stöd? De senaste årens politiska utveckling har visat att inga kor är för heliga, och detta gäller inte minst Socialdemokraterna.

Kommunal menar att deras förändringsresa bygger mycket på öppenhet och modernitet. Kan vi därför också se en öppning för att politiskt engagemang i till exempel Kristdemokraterna framgent är förenligt med ett LO-uppdrag? Eller fortsätter LO-kollektivet att behandla förtroendevalda på samma sätt som Seko och LO gjorde med Åsa Åsberg i Vindeln. Hon petades från fackliga uppdrag på grund av att hon kandiderade för Kristdemokraterna i kommunen. Eller, som jag efterfrågade i en tidigare krönika angående Kommunals nya utbildning som syftar till att få in fler förtroendevalda i politiken: ”Tänk om Kommunal faktiskt skulle vara så nytänkande att de inte låste den utbildningen till ett visst parti. Så att förtroendevalda barnskötare tillåts att även engagera sig i till exempel ett borgerligt parti.”

När Kommunals medlemmar stöttar allsköns partier borde öppenhet innebära möjligheten att faktiskt påverka alla partier inifrån istället för att ”stå utanför och skrika in”.

Där är inte Kommunal. Än. Men att banden mellan Kommunal och Socialdemokraterna ytterligare lossas är ett steg i rätt riktning.

Eva Cooper

Publicerad av Eva Cooper den 2019-02-25 - 13:48  #Politik #Krönika