Logo
Logo
Mattias Svensson

Krönika 23 augusti 2017 av Mattias Svensson

Klimatsmarta företag skapar nya jobb

Företag som till exempel tillvaratar kläder, möjliggör delade bilresor och säljer genmodifierade hamburgare räddar klimatet – och bidrar till att skapa framtidens jobb, skriver Mattias Svensson i en krönika.

Mattias Svensson

Kläder som tas tillvara på en andrahandsmarknad, eller går till välgörenhet eller återvinning av ett företag som hämtar, sorterar och säljer. Det är bara en av senare års affärsidéer som skapar jobb och leder till bättre resursutnyttjande. Ett exempel på hur entreprenörskap kan vara till hjälp för både jobb och miljö.

Att ta bättre vara på de resurser som finns är också tanken bakom appar som möjliggör delade bilresor. En studie från förra året visade att när företag med sådana appar etablerar sig i en stad minskar trafikstockningar och därmed föroreningar från trafiken.

Andra funderar på att äta mindre kött av etiska skäl, hälsoskäl eller miljöskäl, men drar sig eftersom kött ändå är gott. Vegetariska alternativ ökar i de flesta butiker, vilket skapar nya affärsnischer och jobb. I USA har en hamburgerkedja öppnat vars hamburgare är menade att vara en perfekt imitation av köttets smak, doft och tuggmotstånd, fast tillverkat av genmodifierade delar från växtriket.

”Men företagande och nya jobb betyder ekonomisk tillväxt, och det betyder ökade utsläpp, invänder kanske vän av ordning.”

Detta är bara några exempel på hur nya företagsidéer är bra för klimatet. Vare sig affärsidéerna handlar om nya innovationer eller gamla kläder så bidrar de till att vi kan leva mer klimatsmart och med mindre resursåtgång.

Klimatsmarta lösningar blir nya affärsområden av flera skäl. Dels för att kunderna efterfrågar det och blir glada när företag ger dem mer miljövänliga alternativ. Dels för att ekonomi och affärslogik driver företag att ständigt försöka få ut mer av samma resurser, även om miljöhänsyn inte är den primära drivkraften. Miljöskäl driver också många företagare personligen och kan vara viktiga när man rekryterar kompetent personal.

Men företagande och nya jobb betyder ekonomisk tillväxt, och det betyder ökade utsläpp, invänder kanske vän av ordning. Så kan det förstås vara, men alltmer av den ledande ekonomiska utvecklingen sker frikopplat från ökade föroreningar.

Yale Universitys ambitiösa Environmental Performance Index har visat att inte minst hälsorelaterade miljöfaktorer har ett signifikant samband med stigande BNP per capita. Ekonomisk tillväxt är alltså oftare bra för miljön än motsatsen. Koldioxidutsläppen har fortsatt att öka med ekonomisk tillväxt, men framför allt rika länder har en minskande koldioxidhalt i skapandet av ekonomisk tillväxt.

Statsvetaren William Antholis vid Brookings Institute gjorde härom året en intressant iakttagelse om miljöåtgärdernas ekonomiska geografi . Regionerna som går före i termer av tillväxt och jobb går också före i att minska sina utsläpp. Ungefär femton amerikanska delstater har infört olika utsläppsbegränsningar. De omfattar ungefär 38 procent av landets ekonomi och en tredjedel av befolkningen, men står bara för 20 procent av koldioxidutsläppen. De regioner som är först med utsläppshandel i Kina står för ungefär 27 procent av ekonomin, men 16 procent av utsläppen. Mönstret är detsamma i Europa, där Nordeuropa tagit på sig den största andelen av utsläppsminskningarna.

De rikaste och mest produktiva regionerna är alltså ofta de mest klimatsmarta och energieffektiva. Här drivs omställningen inte sällan av företag med nya idéer om klimatsmarta lösningar eller hur resurser kan tas tillvara. Många kommer att söka sig till denna växande sektor för att det stämmer med deras värderingar. Än fler kommer att jobba i den utan att tänka på det, eftersom det är här de nya jobben kommer att finnas.

#Krönika
Mattias Svensson
Publicerad avMattias Svenssonden
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist