Svensk arbetsmarknad står inför stora utmaningar. Fler bör låta sig inspireras av industrins sätt att hantera strukturomvandlingen, skriver Göran Johnsson, tidigare ordförande i IF Metall i en krönika inför fackförbundets kongress på fredag.

IF Metall har kongress i slutet av maj månad. Ett nytt framtidsprogram skall beslutas och en ny förbundsledning skall väljas.

För första gången sedan förbundet bildades kommer en kvinna, Marie Nilsson, att väljas till förbundsordförande. Programmet som skall antas på kongressen pekar på många tuffa utmaningar för förbundet. IF Metall har haft och har det avgörande inflytandet inom LO-kollektivet när det gäller att stå i spetsen för en lönebildning som fungerar i den globala miljö där Sverige verkar.

Sverige är ett litet land. Över 98 procent av jordens befolkning bor i andra länder än vårt. Vi är mycket beroende av att kunna exportera varor och tjänster för att löner, anställningsvillkor och arbetsvillkor ska kunna vara bra i vårt land. Den pågående avtalsrörelsen visar att IF Metall axlar den rollen.

Treårsavtal har tecknats som ger lönekostnadsökningar på 6,5 procent på tre år. Visserligen bråkas det en del om låglönesatsningen. Arbetsgivarna hävdar att allt ska rymmas inom märket och facken hävdar att låglönesatsningen ingår i märket. En strid om ord mer än om verkligt ekonomiskt innehåll. Att få treårsavtal på svensk arbetsmarknad där striden står om tiondelar av procent säger en hel del om Industriavtalets framgångssaga.

IF Metall kommer även efter sin kongress i maj att stå bergfast kvar vid Industriavtalet. Att IF Metalls medlemmar tillsammans med övriga arbetare och tjänstemän inom industrin anger lönekostnadsutrymmet är en nödvändighet för Sveriges konkurrenskraft och välfärd. Det inser även fack och arbetsgivare utanför industrin – även om det ibland kan vara jobbigt att förklara det för sina medlemmar.

”Inga lagar om anställningsskydd räddar individer som inte klarar de nya jobben.”

Industrin förändras i snabb takt. Det är inget nytt. Jämför vi en fabrik i dag med hur en fabrik såg ut för tjugo år sedan har mycket hänt.

Går vi ännu längre tillbaka i tiden är förändringen ännu större. I början på 1970-talet moderniserades lagstiftningen på den tidens arbetsmarknad.

Nu behöver avtal, lagar och regler förändras så att de möter dagens utmaningar på arbetsmarknaden. Hur skall en medelålders kvinna eller man kunna fortsätta att göra ett bra jobb när fabriken får nya maskiner och processer som kräver nya kunskaper? Människan i produktionen måste både vilja och kunna vara med i förändringsprocessen. Företagsledning och fack måste mycket mera än i dag ge den enskilde medarbetaren den chansen. Inga lagar om anställningsskydd räddar individer som inte klarar de nya jobben. Dessa jobb klarar bara de som får förutsättningar och vill lära nytt. Här har arbetsmarknaden och politiken sin största utmaning.

I Sverige har vi investerat stort på arbetsförmedling. Det räcker inte. I dag är arbetsmarknadens största problem att de som saknar jobb inte har de kunskaper som krävs för de lediga jobben. Så kan vi inte ha det. Kunskapsförmedlingen måste bli den nya Arbetsförmedlingen.

Att förbättra sina kunskaper är inget som bara berör en viss grupp på arbetsmarknaden. Den berör alla.

Den flykting som nyss har anlänt till Sverige behöver lära sig svenska och få sina yrkeskunskaper validerade så de snabbare kan få jobb.

De långtidsarbetslösa får inte lämnas vind för våg. De måste få träning och utbildning av de bästa pedagogerna för att bli anställningsbara. De som har ett jobb måste både själv vilja lära nytt och få förutsättningar att göra det. Det är ett ansvar för arbetsgivaren, men också ett ansvar för facket och politikerna. De strukturer som skapades för tiotals år sedan duger inte för de nya utmaningarna.

IF Metall har alltid varit teknikvänliga. Förbundet har insett att global frihandel är det medel som gör att löner, anställningsvillkor och arbetsvillkor kan förbättras. Välfärden i vårt land står och faller med vår förmåga att på ett smart sätt ta itu med nödvändigt förändringsarbete. Den största utmaningen är en kunskapsförmedling till alla. Den politiska debatten handlar i allt för liten utsträckning om dessa utmaningar. I IF Metalls kongressprogram kan man se en frustration över detta.

Arbetsmarknadens parter, där IF Metall är den kanske tyngsta parten, måste nu på ett mera systematiskt sätt ta tag i strukturomvandlingens utmaningar. Men också vi medborgare måste genom våra politiker anta utmaningen. Vi får inte bita oss fast i gamla strukturer som överlevt sig själv. Då slösar vi bort resurser som vi behöver för att människan ska kunna klara framtidens spännande arbetsmarknad.

I stället för att lappa och laga måste vi göra rätt från början. Lär av IF Metall och industrin.

Göran Johnsson

Publicerad av Göran Johnsson den 2017-05-17 - 15:36  #Krönika