Logo
Logo

Krönika 20 januari 2021 av Johan Schück

Hellre fler enkla jobb än ökad långtidsarbetslöshet

Motståndarna till enkla jobb och subventionerade anställningar har anledning att tänka om. Det menar krönikören Johan Schück. Coronakrisen betyder att alla vägar måste prövas för att hejda en ökning av långtidsarbetslösheten, hävdar han. 

Foto: TT + Ola Hedin

Det ser ut som att 2021 ska bli återhämtningens år i ekonomin. Men detta gäller inte överallt och personalintensiva verksamheter som hotell och restaurang, transporter, liksom delar av butikshandeln, är fortfarande illa ute. Stjärnkrögaren Leif Mannerström vittnade nyligen just om det kritiska läget för restaurangbranschen i en intervju här i Arbetsmarknadsnytt.

Ingen vet säkert hur ekonomin kommer att se ut efter krisen. Men det lutar åt fler digitala arbetsmöten som betyder färre hotellnätter och transporter, ökat distansarbete vilket gör att kontoren kan krympas, och mer e-handel som minskar behovet av fysiska butiker.

Sådan strukturomvandling betyder inte att jobben, totalt sett, behöver bli färre. Tvärtom uppstår nya arbetsuppgifter i takt med att en del av de gamla försvinner.

Men skillnaden är att det med ökad automatisering och digitalisering kommer att krävas mer kunskaper och kompetens. Det gör läget svårare för dem enbart har gått klart grundskolan – och ibland inte ens det.

Alla blir inte vinnare när förändringarna kommer snabbt och många är oförberedda. Inom transport, hotell och restaurang är en tredjedel av de anställda födda utanför Sverige och var femte anställd har som mest grundskola. Bland dem kan läget bli som mest akut.

Även sedan tidigare finns en strukturell arbetslöshet som består av personer som har svårt att få jobb.

Även sedan tidigare finns en strukturell arbetslöshet som består av personer som har svårt att få jobb, även i tider av högkonjunktur. Matchningen fungerar inte, brukar man säga som en förklaring.

Innebörden är att en del av de arbetslösa inte har en kompetens som svarar emot arbetsmarknadens krav. Följden blir att finns bestående vakanser, samtidigt arbetssökande fortfarande går utan jobb.

Denna obalans ser nu ut att förvärras och dröja kvar långt efter att coronakrisen har passerat. Risken är påtaglig att långtidsarbetslösheten stiger.

Vid slutet av 2020 hade cirka 175 000 personer varit inskrivna som arbetslösa under mer än ett år. Därtill kom omkring 100 000 som varit utan jobb i mellan ett halvår och ett år. Under 2021 ser långtidsarbetslösheten (mer än tolv månaders arbetslöshet) ut att öka ytterligare.

Någon enkel lösning finns inte. Det bästa skulle vara om så många som möjligt av de lågutbildade – som utgör en stor andel av de långtidsarbetslösa - kunde ges möjlighet att skaffa sig grundskole- och gymnasiekompetens. Detta kunde i större utsträckning ske genom yrkesutbildningar med teoretiska inslag, däribland att skaffa sig nödvändig kunskap i svenska.

Mer utbildning räcker inte för att hjälpa alla långtidsarbetslösa.

Mer utbildning räcker dock inte för att hjälpa alla långtidsarbetslösa. Det kan vara utmanande att säga det, men samtliga har inte förmågan att bli anställningsbara på en allt mer krävande arbetsmarknad.

Därför behövs det också fler subventionerade anställningar, men inte minst fler möjligheter till enkla jobb, det vill säga jobb med låg tröskel in, men som inte sällan ställer höga krav på prestation. Dessa arbeten leder till ganska låga inkomster, men ger ändå en möjlighet försörja sig på annat sätt än enbart genom bidrag.

Inga vägar bör lämnas oprövade, när alternativet är att många fler istället fastnar i passiv långtidsarbetslöshet eller i ett utanförskap som kan ge grund för kriminalitet. Följden av coronakrisen blir i så fall en långsiktig belastning för hela samhället. Just detta är alltmer bråttom att förhindra!

Johan Schück

Journalist och civilekonom. Tidigare samhällsekonomisk krönikör på Dagens Nyheter. Numera frilansskribent som bloggar om ekonomi.

#Krönika#Coronakrisen#Arbetslöshet
Publicerad avJohan Schückden
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist