Vad är Hamnarbetarförbundets plan? Är det makten som tjusar? Det undrar krönikören Eva Cooper när Hamnarbetarförbundet nu återigen har varslat om konflikt. Om de får fortsätta i samma anda kommer de i längden att hota andras fackliga rättigheter, menar hon.

Hamnkonflikten i Göteborg slog hårt – både mot näringslivet och mot miljön. Näringslivets kostnader för hamnkonflikten uppgick till 4,5 miljarder kronor under år 2017. Göteborgs hamn är Nordens största, och det var förödande för hela samhällsekonomin hur förtroendet för de svenska hamnarna i allmänhet, och Göteborg i synnerhet, sargades under den senaste konflikten. Vissa rederier valde att helt lämna Sverige och i stället gå till bland annat Nederländerna. För att nå Sverige lastades varorna på lastbilar. Koldioxidutsläppen ökade därför med 70 000 ton, till följd av längre och mindre effektiva transporter.

Så vad handlar det om? Den svenska modellen bygger på att arbetsmarknadens parter tecknar och håller ingångna avtal. Modellen ger båda parter incitament att komma fram till kompromisser och därefter hålla sig till avtalen. Sveriges Hamnar har kollektivavtal med Svenska Transportarbetarförbundet. Trots detta möts de av frekventa konflikter och varsel om konflikter från Hamnarbetarförbundet, vilka bröt sig ut ur Transport 1972. Sen dess har Hamnarbetarförbundet saknat kollektivavtal.

Sedan de bildades i början av 70-talet har de närmast kategoriskt tackat nej till alla kollektivavtal som de har blivit erbjudna.

Och nu varslar Hamnarbetarförbundet om ett antal punktstrejker runt om i landet. Jag tar det igen – det finns alltså ett kollektivavtal i hamnarna, ett kollektivavtal som gäller alla som jobbar, oavsett var de är medlemmar. Dessutom har arbetsgivarna gått Hamnarbetarförbundet till mötes i ett antal krav som beviljats genom andrahandsavtal. Men Hamnarbetarförbundet tackar nej, vilket följer deras tradition. Sedan de bildades i början av 70-talet har de närmast kategoriskt tackat nej till alla kollektivavtal som de har blivit erbjudna.

Vad är planen? Är det makten som tjusar? Jag tror att de bara vill jävlas. För makt och inflytande i de svenska hamnarna har de onekligen haft, trots att de ställer hela svenska modellen på ända. Hamnarbetarförbundets konflikter är inte till för att få bättre villkor. Tveksamt om det ens handlar om att få representation eftersom det har tackat nej till detta genom att inte acceptera varken medlarnas eller arbetsgivarnas bud.

Makt och inflytande i de svenska hamnarna har de onekligen haft, trots att de ställer hela svenska modellen på ända.

Jag skriver inte detta för att jag att jag arbetar för Företagarna. Jag skriver det för att det är rätt. Företagare och arbetsgivare är inte ensamma om kritiken mot Hamnarbetarförbundet. Så sent som den här veckan har till exempel fackförbundet Transport anklagat Hamnarbetarförbundet för att ha hotat Transports medlemmar, det vill säga sina egna kollegor.

Om Hamnarbetarförbundet fortsätter i samma anda kommer de i längden att hota andras fackliga rättigheter och det allmänna förtroendet för spelreglerna inom den svenska modellen. Konflikten i Göteborgs hamn var startskottet till hela konfliktutredningen, det vill säga den som till slut gjorde att Svenskt Näringsliv, LO, TCO och Saco kom överens om ett lagförslag att ändra konflikträtten. Det lagförslaget är nu ute på remiss. Det kommer bli en förändring och det vet Hamnarbetarförbundet. Är konflikten i själva verket en panikåtgärd?

Är konflikten i själva verket en panikåtgärd?

När de nu går ut i konflikt är det kanske bara ett par timmar på varje ställe, men de väljer tiden och platser som gör mest skada. Som Transportföretagens vd Mattias Dahl kommenterat innebär varje två-timmarsstrejk att hela den dagen blir bortkastad, eftersom hela dagens arbete hänger på de två timmarna. Den långvariga konflikten i Göteborg ledde till att många mindre företag drabbades av fastlåsta varor i hamnen, varor som i flera fall var avgörande för att kunna fortsätta företagets verksamhet. Fackförbundet som struntar fullständigt i arbetsmarknadens spelregler, konsekvent tackar nej till bud och allmänt är ute efter att ”give’em hell” offrar andra människors jobb och levebröd på vägen. Det är faktiskt orimligt att Hamnarbetarförbundet har tillåtits hålla på så här under flera decennier.

Eva Cooper

Publicerad av Eva Cooper den 2019-01-22 - 14:45  #Kollektivavtal #Hamnkonflikten #Krönika