Under onsdagen sände Uppdrag granskning ett inslag om konflikten i containerterminalen i Göteborgs hamn. I programmet framstår det som att Hamnarbetarförbundet för en Davids kamp mot Goliat. Problemet är att det är fel,  skriver krönikören Janerik Larsson, som har följt utvecklingen på svensk arbetsmarknad sedan 1970-talet.

Onsdagens Uppdrag Granskning argumenterade för att det i Göteborgs hamn pågår en Davids kamp mot Goliat. David är Hamnarbetarförbundets avdelning 4, Goliat är en mäktig allians av LO, Transportarbetareförbundet, arbetsgivarorganisationen Sveriges hamnar, hamnbolaget i Göteborg, APM Terminals och i slutändan arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Det finns ett problem med den bilden. Den är felaktig.

Konflikten handlar inte om något som kan ”förändra den svenska arbetsmarknaden i grunden” utan om något både svårare och viktigare – nämligen hur den svenska arbetsmarknadsmodellen ska fungera också på denna del av ekonomin. Hur ska arbetsgivare som följer den svenska modellen hantera en sabotör som Hamn4an?

Jag har följt Hamnarbetarförbundet sedan jag började arbeta på Svenska arbetsgivareföreningen, SAF, 1980. Då var förbundet bara åtta år gammalt.

Men jag har varit journalist i mer än 50 år så de inre konflikter inom Transport som ledde till Hamnarbetarförbundets bildande har en historia jag följt också före 1972. Då handlade det om vilda strejker som ledde till att LO-förbundet Transport bildade storavdelningar för att få bukt med dessa vilda strejker som underminerade Transports trovärdighet som kollektivavtalspart.

Det fanns, som jag såg det tre drivkrafter – eller avgörande faktorer - bakom förbundets tillkomst.

Det handlade utåt sett först och främst om en protest mot Transportarbetareförbundet.

Det andra och viktigaste skälet är rent politiskt. Hamnarbetarförbundet har från starten haft en inte särskilt öppet redovisad politisk agenda. Hamnarbetarförbundet har letts av kommunister och den dolda agendan har gått ut på att ”krossa kapitalismen”. Kollektivavtalssystemet och den svenska modellen har aldrig accepterats av de kommunister som sedan långt före 1972 genom vilda strejker sökt skapa förutsättningar för en revolution i Sverige.

Genom att sitta på en central del av ekonomin finns här makten att skapa stora ekonomiska problem.

Eftersom hamnarbetarförbund i alla länder sitter på nyckeljobb i ekonomin är svenska hamnarbetare förvisso inte den enda som agerar med mycket liten respekt för den övriga ekonomin. USAs Teamsters är berömda och dess legendariska ledare Jimmy Hoffa illustrerar fenomenet.

I tredje hand kan man konstatera att för Hamnarbetarförbundets bildande innebar att organisationen då fick skydd av den svenska grundlagen. Det paradoxala är alltså att rätten att bilda en facklig organisation kan användas som vapen för att underminera den samhällsordning som grundlagen är det främsta uttrycket för.

Genom att pressa arbetsgivarna så långt som möjligt har Hamnarbetarförbundet många gånger ställt till bekymmer på arbetsmarknaden. Detsamma gäller också syndikalisterna SAC.

Det dessa båda förbund inte vill ha är den del av ett kollektivavtal som är arbetsgivarnas motiv för dessa: arbetsfred.

Därför agerar de som de gör.

”Det paradoxala är alltså att rätten att bilda en facklig organisation kan användas som vapen för att underminera den samhällsordning som grundlagen är det främsta uttrycket för.”

De som nu i programmet argumenterar till Hamn4ans fördel missar lätt denna helt avgörande punkt. Egentligen är det bara detta som det handlar om. Detta tycks de båda juristerna Dennis Töllborg och Mats Glavå inte vilja acceptera.

Onsdagens Uppdrag Granskning missade tyvärr att tydliggöra det som lett och leder till att Hamnarbetarförbundet agerar som man gör. Fokus kom att förflyttas till de ansträngningar som nu görs för att få till stånd en juridisk ordning som skyddar den svenska modellen.

Att varken UG:s reporter eller en del andra röster i programmet inte vill inse hur det hänger samman blev i Uppdrag granskning mycket tydligt redovisat: Transportarbetareförbundet har träffat ett kollektivavtal med Sveriges Hamnar om arbetsfred, Hamn- och Stuveriavtalet. Det gäller alla hamnarbetare i alla hamnar.

Vad översynen gäller är om ett fack ska kunna ha stridsrätt i andra syften än att träffa kollektivavtal. I Göteborgsfallet har Medlingsinstitutet föreslagit Hamn4an ett hängavtal som ger dem avtalsbärande status men de har tackat nej. Deras syfte har inget med den svenska kollektivavtalsmodellen att göra utan det handlar om att riva ner det system som råder.

Att man från regeringshåll – nu och tidigare – varit ängsliga för att närma sig denna problematik är inte att förvånas över. Det kommer lätt – som nu i UGs version – att handla om David mot Goliat.

Men nu när Hamnarbetarförbundet åsamkar den svenska samhällsekonomin skador i mångmiljardklass – skador som man inte kan se någon annan slutpunkt på än att Göteborgs hamn mister sin roll i ekonomin – så är det uppenbart att det är det kommunistledda förbundet som är Goliat och hamnen i Göteborg och alla dess kunder som är David.

Det riktigt tydliga i programmet är när Medlingsinstitutets medlare Jan Sjölin, tidigare avtalssekreterare i Kommunal, konstaterar att orsaken till att medlingen har misslyckats är att han inte kan se vad Hamnarbetarförbundet egentligen vill ha.

Men för den som följt detta förbund länge är det uppenbart: de vill inte släppa den makt den nuvarande ordningen ger dem att underminera den svenska samhällsekonomin.

Någon revolution hägrar inte än – men kanske med tiden. Det tycks vara den avgörande premissen.

Historiska hamnkonflikter

• 1932 Vilda strejker bland hamnarbetare. Transport utesluter

• 1951 Vild strejk. Transport hotar med uteslutning

• 1954 Vilda strejker. Transport utesluter avdelningar i hamnar

• 1969 Vild strejk i Göteborgs hamn

• 1972, januari Hamnavdelningar vägrar gå upp i Transports storavdelningar

• 1972 Kommunistiska Förbundets fackliga utskott ger ut ”Gör facket till en kamporganisation”

• 1972, 9 mars Hamnarbetarförbundet bildas

• 1973-1975 Hamnarbetarförbundet genomför omfattande strejker

• 1980 Landsomfattande hamnstrejk under sex veckor

• 1981–2015 Hamnarbetarförbundet genomför återkommande politiska strejker och stridsåtgärder i tvister

• 2016–2017 Omfattande stridsåtgärder i Göteborgs hamn

• 2017 Regeringen tillsätter utredning om konfliktreglerna m.a.a. Hamnarbetarförbundets stridsåtgärder

Janerik Larsson

Publicerad av Janerik Larsson den 2018-01-18 - 03:42  #Hamnkonflikten #Krönika