Investeringar i företagande formar framtidens arbetsmarknad, skriver krönikören Elisabeth Thand Ringqvist. Därför är det viktigt att fler kvinnor tar sig in på investeringsarenan.

På internationella kvinnodagen i år startades nätverket 17. Det bygger på insikten om att det 2017 bara fanns 17 (!) svenska bolag startade av kvinnor som omsätter mer än 50 miljoner kronor. Detta trots att vart tredje företag startas av kvinnor.

Lönejobb ger bra erfarenhet och god stabilitet i månadsekonomin, men eget ägande är det som kan ge förmögenheter som gör att du investera i andras bolag. Investeringar i företagande formar framtidens arbetsmarknad. Därför är det viktigt att fler kvinnor tar sig in på investeringsarenan.

Det är omvittnat svårt att investera i bolag i tidiga skeden. Den senaste tidens artiklar om vem som investerade och inte investerade i Spotify tydliggör detta. För tio år sedan var det svårt att veta att bolaget som tog fighten med skivbolagen skulle noteras på New York-börsen och efter en dags handel vara värd 250 miljarder kronor.

Många av de som tidigt investerade i Spotify kommer nu att kunna investera i nya bolag. Sverige har sedan ett tiotal år tillbaka äntligen fått ett ekosystem för investeringar i tidiga tillväxtbolag. Investeringar och företagande i den onoterade miljön handlar mycket mer om relationer än det går att föreställa sig. Det är trots allt oftast dina egna pengar som du satsar eller förvaltar. Och i tidiga skeden så kommer de flesta att investera i sådant som de själva förstår.

I debatten ställer sig många frågan om kvinnor investerar i andra kvinnors bolag. Min egen observation är att det är så. Några av de produkter som jag har investerat i är det, utöver mig, bara andra kvinnor som har satsat pengar i. Lite generaliserat beror det sannolikt på att kvinnor har andra erfarenheter och intressen vilket gör att de ser potential i sådant som manliga investerare möjligen missbedömer eller inte ser.

Ett exempel är yoga. Det var från början ett randfenomen. År 2020 förväntas yoga omsätta 100 miljarder svenska kronor, vilket kan jämföras med den globala musikindustrin som omsatte 120 miljarder förra året. Inom designvärlden talar man om Femtech. Det handlar om att inte bara göra produkter enligt devisen ”shrink and pink” utan att faktiskt designa av och för kvinnor.

Fler kvinnliga investerare skulle därmed utveckla både företagandet och arbetsmarknaden. Den är också den som äger en stor del av företaget kan forma vilka policyer som ska gälla, hur tillsättning av vd ska göras, vilken vision som bolaget ska ha. Allt det som påverkar vilket arbete som ska utföras och hur det ska göras.

För att det ska vara möjligt så måste tillväxtföretagandets möjligheter ständigt belysas och lyftas fram. Det är många år av mycket slit, sena nätter framför kalkylark och planer samt mycket ifrågasättande från ”rådande ordning”. När detta har lagt sig så måste entreprenören kunna få avkastning på arbetet och de hyllningar den förtjänar. Utan framgångsrika entreprenörer inga nya jobb.

Elisabeth Thand Ringqvist

Publicerad av Elisabeth Thand Ringqvist den 2018-04-11 - 08:40