Logo
Logo
Widar Andersson

Krönika 2 december 2015av Widar Andersson

En ny arbetsmarknad – lösningen på integrationen?

Avtalsrörelsen 2016 ser ut att inledas på ungefär samma ordningssamma sätt som vi vant oss vid sedan det första Industriavtalet såg dagens ljus 1997. Industrin sätter det så kallade ”märket” för kollektiva löneökningar i Sverige. Samtidigt är den uppseglande stora frågan på arbetsmarknaden om det samtidigt borde finnas något slags Integrationsavtal som satte ett märke för lönesänkningar; eller ”enkla jobb” som den mer politiskt korrekta termen lyder?

Widar-krönika_header2

Bakgrunden till lönesänkningsdiskussionen är sammanbrottet för den reglerade invandringspolitiken i Sverige. Under de senaste åren har väldigt många lågutbildade människor utan relevanta språkkunskaper skrivits in i den svenska arbetskraften. Många av dessa personer har närmast obefintliga möjligheter att konkurrera om jobben till de lönekostnader som Industriavtalets märke kräver. Således är arbetslösheten för utrikes födda rekordhög; över 21 procent enligt Arbetsförmedlingen. Olika försök med kraftigt subventionerade anställningsformer indikerar dessvärre att lönekostnaderna kanske inte är ensamt avgörande. Den förra regeringens yrkesintroduktionsanställningar skulle ge 30 000 jobb. Enligt en granskning i SVT våren 2014 blev det 87. Den nuvarande regeringens traineejobb skulle skapa 32 000 nya arbetsplatser. Hittills har ett (1) traineejobb registrerats hos Arbetsförmedlingen.

Budskapet är att människor anställs för att deras arbete behövs och inte för att priset är billigt. Och att det kollektiva märket för löneökningar lever i symbios med enskilda människors kompetenshöjningar och med företagens produktivitetsförbättringar.

Stödet för att genomföra stora och generella lönesänkningar – med vidhängande försämringar av bidrag och ersättningar – är närmast obefintligt ute i samhället. Att begära att de avtalsslutande parterna ska genomföra något sådant är helt orealistiskt. Vill vi hålla oss kvar vid den svenska modellens grundupplägg – individen arbetar så många beskattade timmar som möjligt för välfärdsstaten för att välfärdsstaten i sin tur står för generösa välfärdstjänster – så krävs hur som helst att de nyinskrivna i arbetskraften snabbt kommer i arbete/utbildning till så låga kostnader som möjligt.

Parterna på arbetsmarknaden bör kunna komma överens om att släppa fram en rejäl utbyggnad av den skyddade och segregerade arbetsmarknaden i Sverige. Bemannings- och utbildningsföretag bör ackrediteras för att verka på denna marknad där staten sätter märket för löner och andra villkor. Alla som är inskrivna i arbetskraften och som på egen hand inte förmår att skaffa sig ett arbete på den öppna arbetsmarknaden ska så snabbt som möjligt slussas över till den andra arbetsmarknaden.

En segregerad arbetsmarknad för enkla jobb och yrkesutbildning är givetvis inte problemfri. Det finns risker för undanträngning av bättre betalda jobb, segregationen i sig kan skapa inlåsningsproblem och kostnaderna för det allmänna är inte försumbara.

Under ett utdraget nu – säg 15 år – har jag dock svårt att se att det finns bättre alternativ. En medveten och statligt styrd segregation på arbetsmarknaden har kort sagt bättre förutsättningar för samhällsnytta än vad privatiserad och planlös sysslolöshet och fattigdom kan erbjuda.

Widar Andersson

Chefredaktör och vd för Folkbladet, tidigare riksdagsledamot (S) och ordförande Friskolornas riksförbund

#Krönika
Widar Andersson
Publicerad avWidar Anderssonden
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist