Med e-handelns intåg minskar antalet arbetstillfällen i den traditionella handeln, men samtidigt skapas nya jobb som bidrar till en mer flexibel arbetsmarknad. Det skriver Pingis Hadenius i en krönika.

E-handeln effektiviserar och orsakar ett blodbad för fysisk handel. Men kan den också skapa fler arbetstillfällen och förbättra möjligheterna till arbete för dem som står utanför arbetsmarknaden?

I USA går nedmonteringen av fysiska butiker och varuhus i ett rasande tempo. I slutet av januari hade en av USA:s största kedjor, Macys, 673 butiker i drift, jämfört med nästan 800 år 2014. Vid slutet av 2017 kommer antalet varuhus att minska ytterligare till cirka 600 enheter. Totalt försvinner cirka 10 000 ”gamla jobb” genom denna omvandling. Ett liknande exempel i Sverige är kedjan Åhléns som de senaste åren har varslat hundratals personer och stängt närmare tio varuhus. I samma koncern finns Axfood där inslaget av digitala kassor ökat i butiker som Hemköp och ”mänskliga kassor” blivit allt färre.

Innebär e-handelns frammarsch, och med det butiksdöden, att vi tappar riktiga jobb?

Delvis minskar jobben i den fysiska butiker. Det är ofrånkomligt. Samtidigt ökar behovet av nya typer av jobb: bemanning inom logistik, kundservice, sortiment och inköp, för att nämna några. Som ett exempel siktar e-handelsplattformen Alibaba på att nyanställa hisnande 100 miljoner personer och att år 2020 betjäna två miljarder kunder.

Människor som utbildar sig inom e-handel har således en ljus framtid på arbetsmarknaden.

Samtidigt ser vi också att e-handelsbolag i växande utsträckning inser fördelarna med att samverka med fysiska enheter för att därigenom skapa bästa möjliga kundupplevelse, det vi kallar för OMNI-channel . Kunden vill till exempel handla online, men hämta upp sina varor i en fysisk butik. I ljuset av det kan fysiska butiker få sin revansch och vara till nytta för e-handeln. I flera år har vi sett fysiska handlare köpa upp e-handelsbolag. Jag tror dock att den stora vågen av det motsatta kommer starkt framgent: onlinejättar som köper upp fysiska handlare.

”Sist men inte minst är det långt mycket lättare, särskilt i riskhänseende, att starta en egen e-handel och bli egenföretagare, i jämförelse med att starta en vanlig affär med stort varulager.”

En tydlig fördel ur arbetsmarknadssynpunkt för många är att e-handel kan bedrivas var som helst, bara du har uppkoppling och en enhet (mobil eller dator). Och naturligtvis närsomhelst, under dygnets alla timmar.

Möjligheterna gör att till exempel småbarnsföräldrar, boende i glesbygd, personer med funktionsnedsättningar med flera i större utsträckning kan hitta arbetsmöjligheter. Så kan e-handeln alltså öka jämlikheten på arbetsmarknaden.

Men också jämställdheten! Sist men inte minst är det långt mycket lättare, särskilt i riskhänseende, att starta en egen e-handel och bli egenföretagare, i jämförelse med att starta en vanlig affär med stort varulager. I synnerhet kvinnor har nyttjat fördelen med att starta verksamhet online med flexibiliteten det innebär. Eftersom var tredje nyföretagare är kvinna tycks e-handeln alltså ha förutsättningar att också skapa ökad jämställdhet.

Vanans makt är stark och när utvecklingen tar större språng känner vissa människor tveksamhet. Efterhand tror jag ändå att e-handelns fördelar för både kunder och arbetsmarknad kommer att övertyga de flesta.

Pingis Hadenius

Publicerad av Pingis Hadenius den 2017-10-04 - 15:37  #Krönika