När det handlar om att tillgodose människors behov är det marknadsekonomiska systemet överlägset, skriver Mattias Svensson i en krönika.

En regnig höstdag är det kanske svårt att se något vackert med att gå till jobbet. Än mindre med alla andra som trängs med en på cykelbanor, i bussar och i bilköer. I själva verket är vi alla på väg att uträtta storverk för varandra.

Jag tänker så här: Vi hyllar med rätta den som ägnar någon timme i veckan åt att träna ungdomar i fotboll, är gode män åt äldre eller serverar lunch åt socialt utsatta. Sådan generositet är av stort värde för samhället.

Vi hyllar däremot sällan läraren som ägnar åtta timmar om dagen åt att träna ungdomar i färdigheter från idrott och slöjd till att läsa och räkna. Inte heller assistenten på äldreboendet som ägnar åtta timmar om dagen åt dem som inte längre klarar allting själva, eller kocken på en restaurang som mättar hundratals människor varje dag. Varför inte?

Därför att de får betalt, invänder du kanske.

”Men även om du verkligen hade ambitionen att tjäna andra, hur skulle du veta vad dessa andra, många fullkomliga främlingar, egentligen ville ha? I en marknadsekonomi räcker det att de vet det själva.”

Ja, de får betalt för att betjäna andra. Är inte det ännu bättre? Hur skulle de annars kunna tillgodose andras behov i samma utsträckning – flera timmar om dagen, vecka efter vecka, år efter år – med en kompetens som ofta förvärvats under flera års utbildning? Nu är det vardag för de flesta.

Kanske är det just för att det är vardag som vi sällan tänker på allt som åstadkoms genom att folk går till jobbet en vanlig dag. Ändå är vi alla inblandande i ett rätt fantastiskt ekonomiskt system. Det bygger dels på att vi var och en specialiserar oss på ett yrke eller en karriär inom något vi behärskar väl, dels på att vi handlar det mesta vi behöver av andra, som behärskar sina yrken väl.

Detta har två stora fördelar. Ett sådant system låter oss i allt större utsträckning välja både vad vi arbetar med – ju mer specialisering, desto fler olika jobb finns att välja mellan – och vad vi konsumerar från ett allt rikare utbud, en större frihet.

Det får oss samtidigt att tillgodose andra människors önskemål i handelsutbyten som båda parter tjänar på, en större nytta för andra. På 1800-talet hade de rika betjänter. I dag har flera tusen människor, många på helt andra platser på jorden, varit inblandade i att betjäna oss med att se till att kaffet, smörgåsen, juicen och tidningen nått vårt frukostbord.

Trots att den kopplar samman människor världen runt med olika vanor, tro och politiska uppfattningar och får dem att göra tjänster för varandra utmålas ofta den moderna marknadsekonomin som tom på mening och moral. Ändå finns ingen välgörenhet i världen från aldrig så godhjärtade människor som kan mäta sig med de värden vi skapar för varandra genom vanligt arbete.

Jag tror för min del inte det finns något system som gör oss lika omtänksamma om andra. Tänk själv: Om du blev ekonomiskt oberoende, skulle du ägna mer tid än i dag åt att tillgodose andras behov, eller betydligt mindre? Sannolikt det senare. Men även om du verkligen hade ambitionen att tjäna andra, hur skulle du veta vad dessa andra, många fullkomliga främlingar, egentligen ville ha? I en marknadsekonomi räcker det att de vet det själva.

Mattias Svensson

Publicerad av Mattias Svensson den 2017-11-01 - 15:59  #Krönika