Näringsministern Mikael Damberg (S) tar gärna selfies med entreprenörer och pratar tech som om det handlar om en särskild typ av företagande. Men förutsättningarna för att företag ska våga växa, anställa och generera tillväxt är tidlösa, skriver Hanna Björklund i en krönika.

Det senaste året har det kommit en rad positiva nyheter om satsningar i Sverige från digitala företag. Sedan tidigare finns Facebooks serverhallar i Luleå, valda bland annat för säkerheten, tillgång till billig och stabil energi samt kylan. De senaste veckorna har fler satsningar tillkommit. Amazon Web Services är en del av det stora IT-bolaget Amazon, just denna del kommer tillhandahålla så kallade molntjänster till företag där de kan koppla upp sig på stora nätverk för att få snabba och driftsäkra system. De väljer att etablera sig i tre kommuner i Mälardalen på grund av den kraftigt växande marknaden för techindustrin. Även transport- och energibolaget Tesla letar efter en plats i Sverige där företaget kan bygga en ny fabrik för batteritillverkning.

Batterier, IT-tjänster och serverhallar är alla en del av framtidens näringsliv. Tillsammans med pågående arbete att bygga ut sektorn för biobränslen representerar dessa satsningar investeringar som på sikt ska säkra vårt lands konkurrenskraft som industrination. I längden handlar det om den svenska välfärdsstaten då hela vårt sätt att organisera samhället är beroende av tillväxt. Företag som växer och satsar gör hela skillnaden.

”Bäst nytta gör politiker alltid om de håller sig på lite på avstånd och inte lägger sig i för mycket.”

Man kan fråga sig om det nya växande näringslivet har samma behov som ”det gamla”. Frågan är nog felställd, det finns ingen anledning till att näringslivet i går och näringslivet i dag ska separeras och definieras olika. En industriklenod som Volvo är även det i dag ett extremt högteknologiskt bolag. Även alla digitala tjänster behöver i grunden metallråvaror och energi. Visst är det trendigt att tala om ett ”nytt” näringsliv, näringsministern Mikael Damberg tar gärna selfies med entreprenörer och pratar tech som om detta är en särskild typ av företagande, men formeln för att skapa goda förutsättningar är den samma.

Näringslivet behöver goda villkor, säker tillgång till energi och inte allt för höga kostnader som löner och skatter för att växa och utvecklas. Det behövs en positiv inställning till risk, vinst och företagsamhet från politiken och sunda band mellan företagen och makten.

Bäst nytta gör politiker alltid om de håller sig på lite på avstånd och inte lägger sig i för mycket. Företagen klarar själva tillväxten, i dag som i går, så länge de inte motarbetas allt för mycket av de styrande. Det är värt att komma ihåg när vissa politiker nu hyllar Teslas fabriker, men inte bemöter de adresserade problem för företagen med stora löneökningar och fientliga utredningar.

Hanna Marie Björklund

Publicerad av Hanna Marie Björklund den 2017-04-12 - 15:28  #Krönika