Logo
Logo
Anders Ferbe

Krönika 16 mars 2020av Anders Ferbe

Det är sannerligen inte lätt med avtalsrörelse i coronatider

Årets avtalsrörelse sker i en unik situation, menar krönikören Anders Ferbe, som också är regeringens särskilda coronasamordnare. "I tider av osäkerhet prövas ledarskap och förmågan att vara långsiktig", skriver han.

Anders Ferbe

En avtalsrörelse pågår med helt nya ingångsvärden. Den sker i skuggan av Coronaviruset som likt en löpeld går över världen där allt fler smittas. Effekterna på människor, samhälle, ekonomi och näringsliv är omfattande.

I syfte att hindra smittan stängs arbetsplatser och skolor runt om i Europa och USA. Hela länder eller regioner stängs ner. Resandet minskar drastiskt, större event stoppas, krogbesökarna blir färre, vilket i sin tur slår dramatiskt mot rese-, hotell-, turism- och restaurangnäringarna. Varslen ökar snabbt.

Även den globala handeln minskar och när underleverantörer i ett land stänger, påverkas produktionen i resten av världen. Störningar i de globala värdekedjorna och minskad efterfrågan på varor ökar risken för varsel, uppsägningar och nedläggningar i alla branscher i Sverige och runt om i världen.

Regeringen vidtar löpande åtgärder för att försöka lindra effekterna. Karensdagen vid sjukdom slopas tillfälligt. Korttidsarbete med statligt stöd blir en möjlighet som alternativ till uppsägningar. Idag, måndag, kom beskedet att staten tar över sjuklöneansvaret och att företagare får anstånd med ett antal skatter, bland annat arbetsgivaravgiften.

Som om inte viruset vore ett tillräckligt problem, sker också en global maktkamp om oljepriset.

Som om inte viruset vore ett tillräckligt problem, sker också en global maktkamp om oljepriset. Tillsammans med viruset skapar detta stor finansiell oro. Börserna rasar dramatiskt och många företag och sparare kippar efter andan.

På detta sätt har förutsättningarna för 2020, på blott några veckor, förändrats snabbt och dramatiskt. Den politiska dagordningen, liksom massmedias rapportering domineras av det nya läget. Inget av detta kunde parterna på arbetsmarknaden förutse när de växlade avtalskrav runt årsskiftet.

Då var utgångspunkten en fortsatt stabil konjunktur, men med viss avmattning. Nu är det ekonomisk frossa och globala oro. Förändringar i en snabb och oförutsägbar omvärld påverkar självfallet, men den leder också till att en rad psykologiska mekanismer och desinformationen på nätet riskerar att förstärka problemen.

Det är mot denna bakgrund avtalsrörelsen ska ses. För även om ingen avtalsrörelse är den andra lik, sker med säkerhet årets avtalsrörelse i en för modern tid, helt unik situation.

Det finns också, som alltid, stora intressekonflikter mellan parterna. Ett exempel är diskussionen om de senaste veckornas turbulens påverkar löneutrymmet eller inte.

Oavsett hur man ser på om de senaste veckornas utveckling påverkar löneutrymmet eller inte, så påverkar med stor sannolikhet de snabba och dramatiska svängningar som nu sker, parternas förutsättningar att träffa långa ansvarsfulla avtal.

Parternas uppdrag är att träffa nya balanserade löneavtal som ska ge förutsättningar för både reallöneökningar och bibehållen/stärkt konkurrenskraft. Detta förutsätter en rimlig analys av de närmaste åren. Och att göra den analysen nu är sannerligen inte lätt.

Kan parterna på arbetsmarknaden även denna gång med ett ansvarsfullt och långsiktigt agerande skapa goda förutsättningar på arbetsmarknaden är detta en viktig pusselbit för Sverige i en orolig tid.

Det leder självfallet till att det ligger i tangentens riktning att ju osäkrare omvärlden är, desto mer talar för kortare avtalsperioder. Och samtidigt gäller också – det är när det är oro och turbulens som det bäst behövs långsiktiga förutsättningar, även på arbetsmarknaden.

Parterna som träffar kollektivavtalen är ansvarsfulla och kloka. De ska under de kommande veckorna komma överens om såväl löneutrymme som avtalsperiods längd. Frågor som alltid är svåra, men kanske särskilt besvärliga nu.

I tider av osäkerhet prövas ledarskap och förmågan att vara långsiktig. Kan parterna på arbetsmarknaden även denna gång med ett ansvarsfullt och långsiktigt agerande skapa goda förutsättningar på arbetsmarknaden är detta en viktig pusselbit för Sverige i en orolig tid. Det är också en signal till andra aktörer, inte minst ute i Europa, att vår partsmodell håller även i svåra tider.

Parterna kommer göra allt de kan för att inte fastna med blicken i det dagsaktuella skeendet. De kommer istället att lyfta blicken och se vilken avtalslösning som är bäst för medlemmar, företag och samhälle i ett längre perspektiv. Det är detta som gör att de oftast navigerar rätt, även när det är fullt av grynnor i dimman.

Anders Ferbe

Ordförande för Valideringsdelegationen, tidigare förbundsordförande för IF Metall och sedan 13 mars 2020 även regeringens särskilda coronasamordnare.

#Avtalsrörelse#Krönika#Avtalsrörelse#Svenska modellen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist