Logo
Logo
Widar Andersson

Krönika 17 september 2015av Widar Andersson

De enkla jobben – lösningen på integrationen?

Avtalsrörelsens förfäktningar är igång. En alltmer brännande fråga handlar om vad arbetsmarknadens parter kan göra för att underlätta för framväxten av enkla jobb med låga löner. Nyligen möttes Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i SVT:s Agenda för att diskutera just den saken. Det finns en samsyn mellan de båda om behovet av fler lågkvalificerade jobb och de delar också insikten om att det alltid är bättre att ha ett arbete än att inte ha det.

Widar-krönika_header

Det här är svåra saker för parterna. Svensk arbetsmarknad har sedan mer än ett halvsekel tillbaka präglats av en rakt motsatt rörelse uppåt i näringskedjan. Ökad produktivitet har varit det gemensamma rättesnöret. Decennier av centrala löneförhandlingar har skapat lönelägen som tryckt bort betalningsviljan för enkla och lågkvalificerade arbetsuppgifter. Koncentrationen på ökad produktivitet har starkt bidragit till välstånd och välfärd i det svenska samhället. Självklart finns det även baksidor. Ett antal tjänstemarknader har främst frodats på de svarta marknaderna. Människor som på grund av diverse funktionshinder inte är särskilt produktiva har regelbundet sjukskrivits/förtidspensionerats bort från arbetskraften och därmed ställts utanför chansen till självförsörjning och arbetsgemenskap. Så har det sett ut.

Under lång tid har sådant som låglönemarknader och okvalificerade jobb mest behandlats som ett politiskt sällskapsspel där vänster och högerkanterna rutinmässigt och utan några större tankar har beskyllt varandra för att med sina respektive metoder vilja ödelägga välfärdsstaten.

Nu förändras dock Sverige snabbt. Under det senaste decenniet har invandringen av utomeuropeiska asylsökande till Sverige ökat mycket kraftigt. Andelen lågutbildade människor i befolkningen stiger stadigt vilket nu på allvar börjas synas i skolresultaten och i arbetslöshetsstatistiken. När arbetslösheten i Sverige sjunker så sakta för inrikes födda så ökar den för arbetssökande med utomeuropeiskt ursprung. Det blir alltmer uppenbart att ordningen på den svenska arbetsmarknaden står inför den kanske största utmaningen sedan parterna slöt leden i Saltsjöbaden 1938.

Arbetsmarknadens parter kommer att behöva draghjälp av regering och riksdag för förändringar av skatter på låga inkomster och av invandringens reglementen i stort. Hittills har ledande politiker från de två traditionellt statsbärande partierna stuckit huvudet i sanden och låtsats som om jobbaspekten på invandringsfrågan mest handlar om validering av universitetsbetyg. Att få fart på politikerna är en viktig och gemensam mission för Carola Lemne och Karl-Petter Thorwaldsson.

Att hänvisa stora delar av asylinvandrarna till åratals bidragsförsörjning på fattigstrecksnivåer vore förödande för Sverige. Utan att tappa huvudspåret om produktivitet är det såväl fullt möjligt som mer önskvärt att de nyanlända drar in några kronor på enkla jobb och pluggar till ingenjörer och lärare på kvällskurser.

Det är hög tid att avtalsrörelserna hugger tag i dessa avgörande frågor.

Widar Andersson

Chefredaktör och vd för Folkbladet, tidigare riksdagsledamot (S) och ordförande Friskolornas riksförbund

#Krönika
Widar Andersson
Publicerad avWidar Anderssonden
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist