Logo
Logo
Janerik Larsson

Krönika 1 februari 2017 av Janerik Larsson

Dags för en verklighetskopplad samhällsanalys från fackförbunden

Det råder ingen brist på bakåtblickande fackliga system oförmögna att spela en konstruktiv roll i samhällsutvecklingen. En del av lösningen kan vara det som Rosengren upptäckte som 29-åring – djärvhet och relevans byggd på en verklighetskopplad samhällsanalys. Det skriver Janerik Larsson i en krönika.

kronika_larsson_header

Det intressantaste avsnittet i Björn Rosengrens memoarbok ”Mitt i steget” (skriven tillsammans med Johan Hakelius) är enligt min uppfattning den del som handlar om hans fackliga karriär. Han blev som 29-åring informationschef på SKTF och berättar om hur han där insåg betydelsen av effektiv kommunikation. SKTF (som nu bytt namn till fackförbundet Vision) rekryterade under Rosengrens tid där några riktigt skickliga opinionsbildare.

SKTF skulle fostra både ledande fackliga profiler och socialdemokratiska toppolitiker. Men Rosengren är tydlig med att hans rekryteringspolitik – där ungdomsår i kommunistiska sekter inte var något problem – var en utmaning för hans fackliga miljö: ”Känslan av att fackföreningsrörelsen hade något tråkigt och gubbigt, nästan sovjetiskt över sig”. Rosengren konstaterar att detta var sant: ”Den var ofta stelbent, formalistisk och rädd för förändring.”

”Hur det ser ut i svensk fackföreningsrörelse i dag får någon annan fundera över, men om man tittar utanför våra gränser råder det ingen brist på fackliga system som är stelt bakåtblickande, oförmögna att spela en konstruktiv roll i samhällsutvecklingen.”

Rosengrens egen förmåga att se bortom propaganda och förenklingar märks ofta i boken. Om SAF:s ordförande Curt Nicolin skriver han till exempel när 1980 års storkonflikt diskuteras: ”Visst ville Nicolin ändra förutsättningarna för hur samhället skulle fungera. Många av ändringarna var sådana jag inte ställde upp på. Men han ville knappast lämna en modell som byggde på samarbete, samtal och framåtskridande modernitet. Han tyckte nog snarare att han försökte laga en modell som gått i kras. Han hade inte alldeles fel.”

Genom texten i denna del av boken är pragmatism och realism nyckelord: ”För att vara trogen den svenska modellens pragmatism och ideal krävdes modet att slakta en del heliga kor och göra sig av med barlast som inte längre var till nytta.”

Hur det ser ut i svensk fackföreningsrörelse i dag får någon annan fundera över, men om man tittar utanför våra gränser råder det ingen brist på fackliga system som är stelt bakåtblickande, oförmögna att spela en konstruktiv roll i samhällsutvecklingen.

Jag känner bäst de anglosaxiska facken – det vill säga USA och UK. De amerikanska facken har inte haft någon intressant samhällspolitisk roll på decennier. De brittiska facken har deltagit i kampen om Labourpartiets själ och framgångsväg utan att visa på några påtagliga framgångar.

Man kanske kan invända att detta är gemensamma problem för alla ”samhällsbärande” organisationer och politiska partier. Jag tror att lösningen fortsatt finns hos det som den 29-årige Rosengren upptäckte – det handlar om nyskapande, djärvhet och relevans byggd på en verklighetskopplad samhällsanalys. Rosengrens uppväxt i ett kommunistiskt hem hade gett honom en bra start och hans resonemang om just det har sina lärdomar inte minst för dagens socialdemokrati som vacklar omkring utan att hitta den trovärdiga verklighetskopplingen.

Men Rosengren driver ju flera företag – och ett sysslar just med strategisk kommunikation…

#Krönika
Janerik Larsson
Publicerad avJanerik Larssonden
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist