Arbetsförmedlingen har misslyckats i sitt uppdrag. Lägg ner myndigheten och öppna upp för flera moderna aktörer som är skickliga på att få människor att finna varandra. Det skriver Sofia Nerbrand i en krönika.

Hur hittar vi rätt partner här i världen? På kärleksfronten sker det på jobbet, i skolan, på krogen, i kören, på bussen, på internet och så vidare. I arbetslivet hittar förvisso många jobb på egen hand genom kontakter, men arbetsförmedlingen har fortfarande en viktig roll – särskilt för dem som står långt från arbetsmarknaden.

Det är olyckligt. Arbetsförmedlingen verkar nämligen fungera sämre än internetdating. Arbetsförmedlingen har också lågt förtroende bland befolkningen, vilket inte gör saken bättre. Det borde gå att förbättra matchningen och rörligheten betydligt.

Arbetsmarknaden är dynamisk – om man tillåter den att vara det. Sverige har emellertid en relativt stel arbetsmarknad, jämfört med Danmark som gjort sig känd för sin flexicurity. Genom att det är enkelt att byta jobb i vårt grannland hittar fler rätt, och känner sig mer säkra. De har mer av ”vingarnas trygghet” som LO-ekonomen Gösta Rehn uttryckt saken. Både arbetstagare och arbetsgivare vågar prova om de passar för varandra. Det är som att gå på flera dater, utan krav på att gifta sig med den första bästa man träffar för att vara säker på att man inte blir utan.

”Bland annat behöver Arbetsförmedlingen läggas ner och ersättas av flera moderna aktörer, som är mycket skickligare på att få människor att finna varandra.”

Det finns andra spännande effekter också av att tillåta en dynamisk arbetsmarknad. Att ett inflöde av lågutbildade flyktingar faktiskt kan höja lönen, sysselsättningen och jobbrörligheten för dem som har lägst utbildning och inkomster till exempel.

Mette Foged, fil.dr i nationalekonomi vid Köpenhamns universitet, har tittat på hur den stora flyktinginvandringen till Danmark mellan 1995 och 2003 påverkat jobb och ersättning för infödda danskar med låg utbildning. I en färsk forskningsrapport från SNS slår hon fast att man ”kan likna arbetsmarknaden vid en stege där de nyinvandrade kommer in på den lägsta stegpinnen, vilket får alla andra att gå upp ett snäpp i kvalifikationsnivå och lön.”

Flyktinginvandrarna konkurrerade främst om jobb med mycket fysiskt arbete, vilket fick lågutbildade danskar att söka sig till arbeten och sektorer där konkurrensen från invandrare var mindre.

Med andra ord: lågutbildade svenskar, unga, funktionshindrade och andra som i dag har det svårt att få ett jobb skulle kunna gynnas av alla flyktingar som kommit hit på senare år. Men för att så verkligen ska bli fallet måste det vara möjligt för immigranter att etablera sig på arbetsmarknaden samt att lågkvalificerade personer kan röra sig mot mer kvalificerade jobb.

Bland annat behöver Arbetsförmedlingen läggas ner och ersättas av flera moderna aktörer, som är mycket skickligare på att få människor att finna varandra. Kanske rent av finna inspiration av siter som elitsinglar.se och match.com?

Kärlek och familjebildning kan ofta vara långt mycket svårare än att hitta rätt arbetsgivare eller medarbetare. Så varför ska en myndighet med lågt förtroende och dåliga resultat få fortsätta att vara den av staten mest uppburna aktören?

Sofia Nerbrand

Publicerad av Sofia Nerbrand den 2017-03-15 - 15:16  #Krönika