Krönikor

Sverige är enda landet i EU med passivitet som norm

Rekordet i antalet tappade "sugar" måste innehas av våra asylsökande, tror krönikören Mattias Goldman och efterlyser bättre engagemang från både facken, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och samhället i stort. "Stämpeln som nyanländ måste snabbare och lättare kunna tvättas bort", skriver han.

Människor och företag blir starkare med validering

Om det hade funnits en väl fungerande validering hade troligen tiden varit kortare och oron mindre för de Saab-arbetare som blev arbetslösa när fabriken lades ner. Samma sak gäller sannolikt även för dem som nyligen kommit till vårt land, skriver krönikören Anders Ferbe, som nyligen blev ordförande för valideringsdelegationen.

Fler kvinnliga investerare utvecklar arbetsmarknaden

Investeringar i företagande formar framtidens arbetsmarknad, skriver krönikören Elisabeth Thand Ringqvist. Därför är det viktigt att fler kvinnor tar sig in på investeringsarenan.

Allt är inte lugnt på svensk arbetsmarknad

Det är ett nationellt självbedrägeri att tro att ”den svenska modellen” utgörs av 1970-talets LAS-lagstiftning, skriver krönikören Janerik Larsson. Han menar att LAS måste förändras för att vi ska kunna få en stabil arbetsmarknad.

Problemet är att det saknas kompetent arbetskraft

Kärnan i den svenska modellen är att arbetsmarknadens parter själva sköter arbetsmarknaden med minimal inblandning av staten. Därför är det intressant att se hur arbetsmarknadens parter till slut kommit till en överenskommelse om ”etableringsjobb”, s...

Hamnarbetarförbundet förtjänar inte andra arbetares sympati

Hamnarbetarförbundets kamp är enögd och egoistisk. Om deras krav skulle bli verklighet vore det dödskyssen för riksavtal för både byggnadsarbetare, industriarbetare, handelsanställda och andra personer som i dag får sina villkor tryggade genom centra...

Ett samhällskontrakt som inte lever upp till förväntningarna

Tänk dig att du har ägnat ett helt arbetsliv åt att jobba och betala skatt, men ändå faller rakt igenom trygghetssystemets maskor när du blir långvarigt sjuk. Så kan det vara för företagare idag, skriver krönikören Agnes Arpi som reflekterar över böc...

Sverige är bättre på feminism på bredden än på toppen

Många kvinnor i min generation är tränade i att visa sig lagom ambitiösa, inte för karriärinriktade och absolut aldrig framhäva sig själv. Nu är det dags att ändra på det och låta duktiga flickor vara stolta, skriver krönikören Birgitta Ohlsson.

Där populismen går hem går vettet ut

Globaliseringen har många ansikten, både vinnare och förlorare. Vinnarna är flest. Samhällen som stänger gränserna stelnar och blir avstängda från yttervärlden konstaterar, krönikören Lars-Olof Pettersson.

När det gäller cyklar är EU ute och cyklar

Att WTO inte har skrivit något handelsavtal är en besvikelse, skriver krönikören Mattias Svensson. Ett exempel: om tullarna på miljövänliga varor och tjänster avskaffas, skulle cyklarna bli billigare samtidigt som fler människor skulle cykla och fler...
Visa fler