Irene Wennemo, Martin Kruse, Anders Weihe
Foto: TT

Weihe: Arbetsförmedlingen är bortom räddning

Publicerat av Zoran Cale

Arbetsförmedlingen är för dyr och klarar inte av sitt huvuduppdrag – att förmedla jobb. Det budskapet för Svenskt Näringsliv fram i en färsk rapport och föreslår ett rejält reformpaket. Men myndigheten själv hävdar att den gör ett nästan lika bra jobb som privata aktörer.

Edward Hamilton.

Edward Hamilton.

Foto: Ernst Henry Photography
Riksdagsledamot Christian Holm Barenfeld (M).jpg

Christian Holm Barenfeld (M)

Cecilia Fahlberg Pihlgren.jpg

Cecilia Fahlberg Pihlgren

Foto: Pontus Lundahl/TT

Arbetsförmedlingens framtid diskuterades på ett seminarium där bland politiker och företrädare för näringslivet deltog. Även Arbetsförmedlingen var representerad. Anledningen till seminariet var att Svenskt Näringsliv i veckan publicerade rapporten ”Bortom Arbetsförmedlingen”.

I rapporten konstateras att företagen rankar Arbetsförmedlingen som den sämsta kanalen för att hitta personal och att det är den myndighet som har lägst förtroende hos svenska folket.

Svenskt Näringsliv har därför jobbat fram ett genomgripande reformförslag. Bland annat ska anslagen kapas med 15–20 miljarder kronor. Enligt rapporten har Arbetsförmedlingen misslyckats med huvuduppdraget – att matcha enskilda som söker jobb med företag som behöver arbetskraft.

”Ta bort matchningsuppdraget”

– Utvecklingen har sprungit ifrån Arbetsförmedlingen. Vi föreslår därför att matchningsuppdraget tas bort helt. Arbetsförmedlingen måste också bli bättre på att mäta, utvärdera och följa upp insatser och lägga ner de program som inte fungerar, sa Edward Hamilton, rapportförfattare och arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv, under seminariet.

De flesta deltagare på seminariet var överens om att rapporten är genomarbetad och innehåller konkreta förändringsförslag. Statssekreteraren vid arbetsmarknadsdepartementet, Irene Wennemo (S), menade att Arbetsförmedlingens problem började med den ekonomiska krisen på 90-talet. Då gjorde varken regeringen Bildt eller regeringen Persson de nödvändiga arbetsmarknadspolitiska anpassningarna och sedan rullade det på, ansåg hon.

– Uppdraget har svällt med åren och Arbetsförmedlingen är en stor myndighet och stora myndigheter är svåra att styra. Vi kan definitivt bli bättre. Svenskt Näringslivs förslag är intressant, men det finns flera vägar att gå. Stora reformer tar tid, sa Irene Wennemo.

Ytterligare en pusselbit

Riksdagsledamoten Christian Holm Barenfeld (M) hänvisade till Alliansens senaste förslag som är att lägga ner myndigheten i sin nuvarande form.

– Vi ser Svenskt Näringslivs förslag som ytterligare en pusselbit till vårt förslag. Reformer är dyra och tar tid men rätt gjorda är de värda det, sa han.

Den statliga utredaren om Arbetsförmedlingen, Cecilia Fahlberg Pihlgren, bekräftade bilden av en uppsvullen myndighet.

– Arbetsförmedlingen styrs av ett 40-tal förordningar och föreskrifter och jag har inte lyckats få grepp om dessa. Renodling, förenkling och effektivisering behövs helt klart, sa hon.

– Jag är glad över att Svenskt Näringsliv har gått ifrån kravet att lägga ner Arbetsförmedlingen till en mer nyanserad hållning. Det gör det lättare att hitta en samsyn kring myndigheten, fortsatte Cecilia Fahlberg Pihlgren.

”Politiska modet sviker”

Anders Weihe, förhandlingschef vid Teknikföretagen, var pessimistisk om framtiden.

– Arbetsförmedlingen är bortom räddning men jag tror att det politiska modet sviker och att inte mycket har hänt om fem år. Vi måste åtminstone satsa på att begränsa Arbetsförmedlingens uppdrag så att det blir hanterligt, sa han.

Martin Kruse, upphandlingschef vid Arbetsförmedlingen, hävdade att flera av de förslag Svenskt Näringsliv för fram redan håller på att förverkligas.

– Vi planerar för fler digitala tjänster och för att införa smidigare kanaler för våra kunder att träffa oss och få hjälp. Vi kan också tänka oss att använda fler externa aktörer och strävar efter att öka användningen av resultatbaserade ersättningsmodeller. Någon tycker kanske att det borde gå fortare, men vi får inte heller tappa myndighetens resultatutveckling under förnyelseresan och kan därför inte lägga all tid och kraft på utveckling, menade han.

Martin Kruse menade att inte alla  problem försvinner med privata alternativ.

– Det är ingen egentlig skillnad mellan Arbetsförmedlingens resultat och de privata aktörernas. Orsaken är nog att vi delar samma utmaningar på arbetsmarknaden, trodde han.

På bilden i toppen: Irene Wennemo, Martin Kruse och Anders Weihe.

Zoran Cale

Publicerad av Zoran Cale den 2018-04-26 - 13:13  #Arbetslöshet #Kompetensförsörjning #Politik #Arbetsförmedlingen