Finansminister Magdalena Andersson vid presentationen av VÅP 16 april 2018
Foto: Jessica Gow/TT

Näringslivet delar inte Anderssons ljusa bild av ekonomin

Publicerat av Stina Bengtsson

Flera näringslivsorganisationer har starka invändningar mot regeringens vårbudget. Almega saknar satsningar på svensk konkurrenskraft och Svenskt Näringsliv tror inte att målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 går att uppnå. IF Metall är nöjd med att regeringen tar tag i de sexuella trakasserierna, men hade helst sett satsningar på vuxenutbildningen.

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens ändringsbudget, vårbudgetpropositionen (VÅP:en). På arbetsmarknadsområdet finns ett antal förslag. Det handlar bland annat om att fler utrikes födda kvinnor ska komma i arbete, fler sommarjobb till ungdomar och en satsning på 25 miljoner kronor för arbetet mot sexuella trakasserier på arbetsplatser.

– Det här är en budget för ett starkare Sverige, inledde finansministern pressträffen och konstaterade att ekonomin är stark och att en kvarts miljon fler går till jobben nu än när regeringen Löfven tillträdde.

För lite fokus på konkurrenskraft

Men på Almega konstaterar Andreas Åström, som är näringspolitisk chef, att allt inte ser så ljust ut som Magdalena Andersson menar. Han konstaterar att vårbudgeten har för lite fokus på konkurrenskraft och att kompetensbristen kan få långtgående konsekvenser för de kunskapsintensiva tjänsteföretagen.

– Vi behöver omgående reformer som gör att de företag som producerar avancerade tjänster hittar rätt medarbetare och har rätt förutsättningar för att stanna i Sverige. Sverige behöver enklare regler för kompetensinvandring och en blocköverskridande reform som sänker marginalskatterna, säger Andreas Åström i ett pressmeddelande.

På IF Metall är tongångarna något mer positiva. Ordförande Marie Nilsson hyllar i synnerhet satsningen på arbetet mot sexuella trakasserier. En medlemsundersökning som förbundet har gjort visar att nästan sex av tio unga kvinnor och mer än en tredjedel av alla kvinnor har blivit utsatta för sexuella trakasserier.

–Det är oacceptabelt. Regeringens satsningar gör att arbetstagarna får ett bättre stöd i att motverka och förebygga sexuella trakasserier, säger Marie Nilsson i ett pressmeddelande.

”Hade hoppats på mer än 110 miljoner”

Men inte heller IF Metalls ordförande är odelat positiv till den socialdemokratiskt styrda regeringens vårproposition. Inte minst handlar det om att budgetens satsningar på framtida utbildning och kompetensutveckling, som Marie Nilsson menar är för små.

– Här hade vi hoppats på mer än de 110 miljoner till vuxenutbildning som regeringen aviserar. Vi vill se ett nationellt system för livslångt lärande i arbetet, för att stärka kompetensutveckling och omställningsstöd, säger hon.

Saknar tillskott för kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är något som går igen i många kommentarer. På TCO konstaterar ordförande Eva Nordmark att det är problem som behöver åtgärdas nu.

– Det hade varit bra om nödvändiga utredningar initierades nu, så att reformer kan inledas under nästa mandatperiod, oavsett vilka partier som då ingår i regeringen. Regeringen gör förvisso några viktiga och bra satsningar, inte minst på vården och på polisen, men det är bekymmersamt att de större greppen saknas, säger Eva Nordmark i ett pressmeddelande.

Även Saco pekar på behovet av arbetskraft, då inom välfärden. Organisationen menar att välfärdssektorn är en attraktiv arbetsplats för akademiker är en av de viktigaste åtgärderna för att trygga framtidens välfärd.

– I vårpropositionen ser jag tyvärr än en gång bara kortsiktiga lösningar utan visioner. En utredning om välfärdens långsiktiga finansiering och åtaganden skulle vara mycket välkommen, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Regeringen fokuserar på valgodis

Svenskt Näringslivs chefekonom Bettina Kashefi går till attack på regeringens arbetslöshetsmål.

– Trots en rekordstark konjunktur har regeringen kommit ännu längre från målet om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020, konstaterar hon.

Hon menar också att valåret gör att regeringen satsar på fel saker.

– Det är olyckligt att regeringen inte inser att företag och företagande är grunden för vår gemensamma välfärd. I stället för att stärka företag, företagande och jobbskapande fokuserar regeringen på valgodis, säger Bettina Kashefi.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-04-16 - 13:34  #Kompetensförsörjning #Politik #Utbildning