Ahmed Al Nomany riskerar utvisning för en bagatell. Samtidigt står andra länder i kö för att välkomna honom och hans kompetens.
Foto: Erik Nylander/TT

Länderna köar för Ahmed – Sverige utvisar honom för bagatell

Publicerat av Anders Carlsson

Migrationsverket avslog ansökan om arbetstillstånd. Orsaken var att entreprenören Ahmed Al Nomany tagit ut för lite i lön en enskild månad. När han nu troligen måste lämna Sverige står flera länder i kö för att förmå honom att flytta verksamheten dit.

Entreprenörer med ett nystartat företag väljer inte sällan att hålla nere på det egna löneuttaget. En undersökning som organisationen Företagarna genomförde förra året visar att så många som varannan företagare, 46 procent, vid något tillfälle har valt att avstå lön. Pengarna stannar då kvar i företaget där de i ögonblicket gör större nytta, för att få verksamheten på fötter. Så också gjorde Ahmed Al Nomany.

Men det straffade sig.

Migrationsverket avslog Ahmed Al Nomanys begäran om arbetstillstånd med hänvisning till att han under en period tagit ut för få semesterdagar och för lite lön, under myndighetens gräns på 13 000 kronor i månaden. Det gällde dock bara en månad. Det genomsnittliga löneuttaget under året låg på över 13 000 kronor, men en månad med för lite lön räcker för att Migrationsverket ska reagera. Av allt att döma måste Ahmed Al Nomany nu lämna Sverige och tar då med det egna entreprenörskapet ut.

– Jag valde att etablera mig i Sverige eftersom jag såg att det fanns värden här som överensstämde med mitt sätt att vara, säger Ahmed Al Nomany som är född i Dubai och har en ingenjörsutbildning från Iowa State-universitetet i USA.

Tätt samarbete med Ericsson

Snart efter ankomsten till Sverige 2015 var också det första företaget Inkonova igång med att utveckla drönare för gruvindustrin. En del av verksamheten såldes till ett japanskt företag och Ahmed Al Nomany gick vidare med ett nytt eget startup-företag: Batonics. Snart inleddes ett tätt samarbete med Ericsson för att utveckla 5G-lösningar för drönare och obemannade fordon som även de skulle kunna användas i gruvnäringen och över huvud taget i miljöer under mark.

Samtidigt med etableringen, försäljningen och starten av det nya företaget rullade mellanhavandena med Migrationsverket på med avslag, överklagan, avslag, om och om igen. En process som har tagit mycket kraft som Ahmed Al Nomany hellre skulle ha lagt på de olika företagen.

– Nu har jag varit här i fyra år och hälften av den tiden har jag använt till att slåss för att få vara kvar.

Affärsmöjligheterna avgör

Tvingas Ahmed Al Nomany att flytta från Sverige är det inte omöjligt att det egna entreprenörskapet får en skjuts framåt. Belgien, Litauen, Luxemburg och andra länder har hört av sig och erbjudit honom att etablera verksamheten där. I Storbritannien lockar ett så kallat innovatörsvisum som underlättar en etablering i landet, särskilt som det i det här fallet redan finns ett livskraftigt företag med verksamhet. I dagsläget utvärderar Ahmed Al Nomany erbjudanden om partnerskap med Ericsson eller Nokia som båda är intresserade av de 5G-lösningar för drönare, robotar och obemannade fordon som ligger inom Batonics.

– Det är affärsmöjligheterna som avgör. Är erbjudandet från Nokia bra kanske jag flyttar till Finland eller Estland.

I likhet med bland annat Storbritannien finns planer på ett svenskt så kallat ”talangvisum” som låg med i Januariavtalet. Hur det ska se ut bearbetas just nu på Näringsdepartementet. Men det lär inte kunna se dagens ljus förrän tidigast om två år och då kan Ahmed Al Nomany vara etablerad i ett annat land än Sverige.

– Det visar än en gång att regelverket faktiskt är omöjligt att uppfylla för entreprenörer från tredje land som vill etablera sig här i Sverige. Vi behöver ett helt nytt regelverk och det snabbt annars missar vi sådana här möjligheter, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

Varnar för ”brain drain”

Skillnaden mot hur svenska företagare kan bygga upp ett företag är också slående, framför allt för att de inte har något samröre med Migrationsverket eller andra myndigheter som betygsätter utbetalda löner och annat som rör etableringen.

– Om det inte sker någon förändring riskerar Sverige att råka ut för en ”brain drain” vilket är än mer olyckligt för ett högt industrialiserat land som Sverige. Det är lätt att fokusera på det negativa som jag gått igenom men jag vill se de positiva sidorna, inte gnälla och skvallra. Det finns stora värden i att leva och driva företag i Sverige med den humanitära inställning och det internationella engagemang som finns här. Jag vill vara en del i den kraften så än har jag inte gett upp, säger Ahmed Al Nomany.

Anders Carlsson

Publicerad av Anders Carlsson den 2019-08-30 - 10:13  #Kompetensförsörjning #Integration