Arbetsförmedlingen
Foto: Marko Säävälä/TT

Arbetsförmedlingen ska lättare kunna stoppa bidragsbrott

Publicerat av TT

Arbetsförmedlingen ska få bättre kontrollmöjligheter för att stoppa bidragsbrott och felaktiga utbetalningar till människor som får ersättning för olika former av jobbstöd.

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att Arbetsförmedlingen därför bland annat ska få begära in uppgifter från banker för att kontrollera att lön verkligen har betalats ut.

Lagändringarna föreslås gälla från 1 juli i år, enligt ett pressmeddelande från regeringen.

TT

Publicerad av TT den 2020-02-07 - 15:04  #Politik #Arbetsförmedlingen