Logo
Logo
Nyhet18 juni 2018 - 14:06

Ylva Johansson: Trendbrott i nyanländas etablering

Sju år, ibland upp mot tio år. Så lång tid tar det innan nyanlända är etablerade på den svenska arbetsmarknaden. Men enligt en rapport från regeringen kommer nu allt fler allt snabbare ut i arbete. "Jag kan definitivt säga att vi ser ett trendbrott när det gäller flyktingars inträde på arbetsmarknaden", säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Ylva Johansson
Foto: Erik Simander/TT

Historiskt sett har det tagit upp mot tio år innan hälften av de nyanlända som har bosatt sig i en kommun ett visst år, har etablerat sig på arbetsmarknaden. Men regeringen menar nu att den siffran sjunker och att allt fler kommer i kontakt med arbetsmarknaden allt snabbare. Det stod klart när arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson presenterade nya siffror under en presskonferens i Rosenbad på måndagen.

– Olika mätresultat om nyanländas etablering på arbetsmarknaden visar positiva resultat. Av dem som kom till Sverige 2011 var nästan hälften, 48,5 procent, etablerade på arbetsmarknaden redan efter fem år. Det är ett tydligt och definitivt trendbrott, sa Ylva Johansson.

Enligt ministern är det en rad olika åtgärder som har skyndat på utvecklingen. Framför allt bosättningslagen som gör att nyanlända nu finns i betydligt fler kommuner än tidigare.

– Dessutom har vi gjort strukturreformer med tydligare krav på enskilda individer, bland annat utbildningsplikt, olika introduktionsjobb och extratjänster. De har varit viktiga för att kunna lotsa fler kvinnor ut på arbetsmarknaden.

Ingen klar statistik

Det är en ungefärlig mix av offentliga och privata anställningar som väntar vid insteget på arbetsmarknaden. Det finns ännu ingen klar statistik över vilka branscher som är vanligast men det pekar på jobb i första hand inom offentlig sektor och hotell och restaurang. Till stor del är det också anställningar som i större eller mindre grad är subventionerade med statliga pengar.

– Det ska vara en stor subventionsgrad när det gäller den här typen av jobb, stöd som vi sedan successivt trappar ner, slog Ylva Johansson fast.

Det faktum att Sverige de senaste åren har haft en närmast överhettad arbetsmarknad där både offentliga och privata arbetsgivare har ropat efter arbetskraft, kan vara en förklaring till de goda siffrorna.

– Jag kan inte svara på i vilken grad konjunkturen har hjälpt till. Men vi vet att den faktiskt inte spelar någon större roll för graden av nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Självkritisk vad gäller integrationsskulden

Ylva Johansson är, de goda siffrorna till trots självkritisk när det gäller vad hon kallade ”integrationsskulden”. Det är de personer som kom till Sverige för tio-femton år sedan och som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden.

– Där finns fortsatt mycket stora utmaningar och vi kan inte på något sätt slå oss till ro. Sverige tog emot fler flyktingar under 2015 än något annat land inom OECD samtidigt som vi inte var rustade för de effekter det förde med sig. Nu ser vi ett trendbrott bland dem som kom hit innan dess och det går bra, men det borde kunna gå ännu bättre.

#Arbetslöshet#Integration#Arbetsförmedlingen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist